Toxická akumulace apolipoproteinu E jako nadějný cíl pro vývoj léků proti Alzheimerově chorobě

Toxická akumulace apolipoproteinu E jako nadějný cíl pro vývoj léků proti Alzheimerově chorobě

Toxická akumulace apolipoproteinu E (ApoE) se ukazuje jako slibný cíl pro vývoj léků proti Alzheimerově chorobě. Brněnští vědci z Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Masarykova onkologického ústavu objevili molekulární podstatu této toxické akumulace a popsali mechanismus jejího potlačení pomocí potenciálního léčiva. Jejich výzkum přispívá k možnosti vyvinout účinnější léky proti této civilizační hrozbě.

Apolipoprotein E (ApoE) je protein, který přenáší lipidy a cholesterol a hraje důležitou roli v mozku. Existují tři varianty ApoE, přičemž varianta ApoE4 zvyšuje riziko Alzheimerovy demence. Brněnští vědci objevili, že jedna mutace v ApoE4 proteinu spouští kaskádu strukturálních změn, které vedou k jeho toxické akumulaci v mozku. Tato toxická akumulace způsobuje poškození paměti a atrofii mozkové tkáně. Ve svém výzkumu vědci zkoumali strukturní změny ApoE proteinu na atomární úrovni a zjistili, že derivát aminokyseliny nazývaný homotaurin potlačuje toxickou akumulaci ApoE4 a obnovuje jeho funkce. Experimenty s laboratorně kultivovanými mozkovými organoidy prokázaly pozitivní účinky homotaurinu. Tento objev představuje naději pro léčbu Alzheimerovy demence.

Výzkum byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Evropskou unií, Grantovou agenturou České republiky a Masarykovou univerzitou. Masarykova univerzita se také zavázala k cílům udržitelného rozvoje OSN.

Masarykův onkologický ústav a jeho výzkumné centrum RECAMO se specializují na vývoj nových diagnostických a terapeutických přístupů v oblasti onkologie a dalších vážných onemocnění. Rádi bychom na tomto místě vyjádřili vděčnost profesorce Ing. Lence Hernychové, Ph.D., Mgr. Lukáši Uhríkovi, Ph.D. a výzkumnému centru RECAMO za jejich neocenitelný přínos při tomto výzkumu. 

Tiskovou zprávu naleznete zde: https://www.muni.cz/pro-media/tiskove-zpravy/brnensti-vedci-se-priblizili-k-budouci-lecbe-alzheimerovy-choroby

23. 6. 2023

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...