Sledování a uveřejňování objednacích dob pacientů na plánované zdravotní výkony či vyšetření

Den_06_309

Objednací doby pacienta na provedení plánovaného zdravotního výkonu či vyšetření patří mezi ukazatele výkonosti a dostupnosti poskytovaných zdravotních služeb. Sledováním objednacích dob se získají informace, které lze využívat jako zpětnou vazbu pro potřeby řízení a vzájemného porovnání situace u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb a k trvalému zvyšování kvality poskytované zdravotní péče. Masarykův onkologický ústav sleduje a zveřejňuje objednací doby v souladu s Minimálními požadavky pro za\vedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, které jsou uveřejněny ve Věstníku MZČR č. 13/2021, objednací doby přesahující u plánovaných zdravotnických výkonů 2 měsíce a u vyšetření 3 týdny a to 1 x za 12 měsíců.

Oddělení radiodiagnostiky

 

Výpočetní tomografie (CT)

do 3 týdnů

Magnetická rezonance (MRI)

do 6 měsíců

Gastroenterologické oddělení

 

Kolonoskopie

12 týdnů

Gastroskopie

4 týdny

Endosono (+polypektomie, mukosektomie)

2 – 4 týdny

Klinika radiační onkologie

 

Extrakraniální stereotaktické radioterapie (SBRT)

4 týdny

Oddělení gynekologické onkologie

 

Robotické operace nádorů dělohy

3 týdny

Oddělení urologické onkologie

 

Odstranění nádoru + vyšetření sentinelové uzliny

3 týdny

 

Fúzní biopsie prostaty

4 týdny

 

Robotická prostatektomie

6 týdnů

 

Retroperitoneální lymfadenektomie

4 týdny

 

Robotická parciální nefrektomie

6 týdnů

 

Odstranění lokální recidivy po nefrektomii

4 týdny

 

Laparoskopická nebo robotická nefroureterektomie

4 týdny

 

Robotická cystektomie s derivací moči (ureteroileostomie/ileální neovesika)

4 týdny

 

Otevřena cystektomie s derivací moči

4 týdny

aktualizace: 08/2023

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...