Slavnostní předání areálu bývalé transfuzní stanice v Tomešově ulici

Slavnostní předání areálu bývalé transfuzní stanice v Tomešově ulici

Ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda slavnostně převzal od hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha areál bývalé transfuzní stanice v Tomešově ulici. Budova vlastněná JMK nebyla v posledních letech využívána. Chátrající areál byl prodán MOÚ za 35 milionů korun. Na jeho místě vznikne Centrum onkologické prevence a zdravotních služeb.
 

„Hlavním cílem je navýšit kapacity ústavu pro realizaci a rozvoj onkologické péče a soustředit preventivní program (primární, sekundární i terciární) do samostatného objektu s vlastním vstupem, odděleného od běžných nemocničních provozů. Od nového objektu současně očekáváme, že bude příjemným místem, kam občané města Brna, Jihomoravského kraje a případně i z dalších částí republiky, rádi přijdou pro odborné konzultace ohledně svého životního stylu nebo na preventivní vyšetření. Kromě Centra onkologické prevence vznikne v areálu rovněž jedno menší lůžkové oddělení s kapacitou pro 21 ozařovaných pacientů,“ popisuje plány rozvoje ředitel MOÚ Marek Svoboda.
 

Možnou podobu budoucího Centra onkologické prevence navrhli studenti architektury VUT v Brně. Pod vedením Ing. arch. Nicol Gale a MgA. Svatopluka Sládečka z Ústavu experimentální tvorby tak vzniklo několik inspirativních diplomových prací, které zohledňují jednak potřebu rozšíření areálu MOÚ, ale současně reflektují urbanistický ráz Žlutého kopce, snaží se tak architektonicky navázat spojení mezi přilehlým centrem města a areálem nemocnice.
 

„Jsem rád, že MOÚ využije chátrající prostory k onkologické prevenci. Současně mě těší, že návrhy budoucího centra zpracovali studenti VUT v Brně, což potvrzuje, že JMK má špičkové odborníky ve všech odvětvích a umí využívat jejich potenciálu,“ komentuje předání areálu a návrhy možné podoby Centra onkologické prevence hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
 

Přestavba bývalé transfuzní stanice je součástí Národního plánu obnovy ČR, v rámci něhož bylo pro MOÚ vyčleněno z fondů Evropské unie 826 milionů korun. Na vznik Centra onkologické prevence bude využita přibližně polovina získané dotace, druhá část financí bude použita pro dostavbu Švejdova pavilonu, díky níž vznikne Centrum prvního kontaktu a zlepší se současné služby poskytované v MOÚ. Dle nastaveného harmonogramu by měly být obě stavby dokončeny v roce 2026. Podrobné plány rozvoje představil MOÚ na tiskové konferenci 21. 7. 2021.

Autor článku: Mgr. Pavel Kachlík, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...