Síť českých biobank jako nedílná součást inovačního ekosystému #brnoregion

Síť českých biobank jako nedílná součást inovačního ekosystému #brnoregion

Na konci března Masarykův onkologický ústav (MOÚ) představil velkou výzkumnou infrastrukturu BBMRI.cz – Síť českých biobank (www.bbmri.cz) na neformálním setkání Velvet Innovation Meet up, které je pravidelně organizováno Jihomoravským inovačním centrem. Jeho cílem je informovat o aktuálním dění v inovačním ekosystému #brnoregion (https://brnoregion.com) a podněcovat v něm další spolupráci.

„Biobanking a dostupnost biologického materiálu jsou témata, kterými jsme se snažili zaujmout publikum složené ze studentů, vědců, podnikatelů, zástupců jihomoravských univerzit, zástupců komerčních firem a start upů či investorů. Jedná se o velmi pestré a inspirující prostředí nabité nápady, ochotou sdílet zkušenosti a také navazovat spolupráce,“ vysvětluje Kateřina Nováková, která se v MOÚ Síti českých biobank věnuje.

A co to vlastně je BBMRI.cz a biobanking? Jedná se o národní výzkumnou infrastrukturu nazývanou Sít českých biobank, která sdružuje 8 biobank po celé České republice. Biobankováním nazýváme dlouhodobou archivaci lidského biologického materiálu za akreditovaných či certifikovaných podmínek. Koordinátorem je od samého počátku, tedy od roku 2010, právě Masarykův onkologický ústav. Archivovaný materiál je poskytován pouze se souhlasem dárce, kterým mohou být jak pacienti s různými diagnózami (onkologické, revmatologické či poruchy krvetvorby apod.), tak i zdraví jedinci.

Cílem účasti na Velvet Innovation meetupu bylo představit BBMRI.cz a zvýšit povědomí o dostupnosti lidského biologického materiálu či dat a tím umožnit studentům, vědcům či firmám, aby si mohli ověřit a potvrdit své laboratorní poznatky na reálných komplexních vzorcích, což by mělo zefektivnit a urychlit přesun těchto znalostí do praxe. „Věříme, že tímto zaujmeme odborníky nejen z biomedicínských oborů, ale také analytických, diagnostických či z oblasti vývoje a použití nových léčiv,“ doufá Kateřina Nováková.

Podívejte se na záznam z celé akce (minuta 5:498:30).

Detailněji o bance biologického materiálu se můžete také dozvědět z našeho podcastu Co vy na to, doktore?

Podpořeno projektem LM2023033, BBMRInv CZ.02.01.01/00/23_015/0008196

19. 4. 2024

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...