Den_01_038

Sarkomy

1O skupině

Centrum pro diagnostiku a léčbu sarkomů zajišťuje komplexní léčbu sarkomů měkkých tkání, včetně gastrointestinálního stromálního tumoru. Je také centrem komplexní léčby nádorů kostí s úzkou návazností na Komisi pro muskuloskeletální tumory při Ortopedické klinice FN u sv. Anny v Brně, která je nejdéle fungující mezioborovou komisí na území České republiky (od r. 1976). Spolupracujeme s kolegy z ostatních komplexních onkologických center i regionálních pracovišť napříč republikou. V roce 2013 byl MOU zařazen mezi sarkomová centra při Evropské organizaci pro výzkum a léčbu nádorů (EORTC). Spolupracujeme také v rámci  celosvětově působící Transatlantické skupiny pro retroperitoneální sarkomy (TARPSWG), stejně jako v rámci sítě Evropské referenční sítě pro vzácné solidní nádory dospělých (EURACAN). Výzkumná činnost je logickou součástí práce, i když jde o nádory svým výskytem velmi vzácné. Mezi naše nejdůležitější tuzemské partnery patří Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Institut biostatistiky a analýz, Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.


2Náš tým

Vedoucí chirurgického programu

MUDr. Radim Šimůnek

Vedoucí radioterapeutického programu

MUDr. Ing. Jiří Komínek

Vedoucí programu pro RTG diagnostiku

MUDr. Jan Křístek, Ph.D.

Vedoucí výzkumného programu týmu

Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.
Sarkomy

doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.

Sarkomy

MUDr. Michal Mahdal

Sarkomy

MUDr. Štěpán Ondrůšek

Sarkomy

MUDr. Lukáš Pazourek

Sarkomy

doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.


3Výzkumné projekty


4Spolupráce

FNUSA

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - I. ortopedická klinika


FN Brno

Fakultní nemocnice Brno - Klinika dětské onkologie


MU - PřF

Masarykva univerzita - Přírodovědecká fakulta


MU - LF

Masarykva univerzita - Lékařská fakulta - Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. 


E. M. S. O. S.

European Musculo-Skeletal Oncology Society

 


EURACAN

The European Reference Network on Rare Adult Solid Cancers


EORTC

European Organisation for Research and Treatment of Cancer - Soft Tissue and Bone Sarcoma Group


TARPSWG

Transatlantic Australasian Retroperitoneal Sarcoma Working Group

 5Publikace

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...