Vedení nemocnice

Poradce ředitele pro legislativu a zdravotní pojišťovny

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

025_Vyzula Rostislav, prof. MUDr. CSc.
E [obfuscate_1_|117|113|113|115|107|96|56|100|109|116|45|91|113]
T +420 543 136 822

KLINIKA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE (KKOP)
lékař

Pracuje na Klinice komplexní onkologické péče jako lékař. V letech 2001-2019 zastával pozici přednosty kliniky, v letech 2001-2008 byl ředitelem MOÚ. V současnosti zastává funkci poradce ředitele pro legislativu a zdravotní pojišťovny.

Vystudoval Lékařskou fakultu tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V roce 1989 absolvoval atestaci 2. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1995 dokončil fellowship v Klinické onkologii v USA. V roce 1997 úspěšně absolvoval vědeckou aspiranturu z onkologie s titulem CSc., 1999 obhájil habilitaci z vnitřního lékařství s titulem „Doc“.

V roce 2005 byl jmenován profesorem v oboru onkologie. Od roku 1995 vyučuje na Lékařské fakultě MU v pregraduální, ale i postgraduální výuce. Byl školitelem více než 10 studentů postgraduálního studie s úspěšným zakončením. Je nebo byl členem řady vědecký rad lékařské fakulty, univerzity nebo ministra zdravotnictví. Byl a je hlavní řešitelem mnoha výzkumných grantových projektů s bohatou publikační i citační aktivitou.

Dlouhodobě se specializuje na nádorová onemocnění kolorekta a prsu. Základním životním krédem je „Pacient na prvním místě“.

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím