Vedení nemocnice

Poradce ředitele pro legislativu a zdravotní pojišťovny

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

025_Vyzula Rostislav, prof. MUDr. CSc.
E [obfuscate_1_|117|113|113|111|108|96|56|100|105|117|45|91|113]
T +420 543 136 822

KLINIKA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE (KKOP)
lékař

Pracuje na Klinice komplexní onkologické péče jako lékař. V letech 2001-2019 zastával pozici přednosty kliniky, v letech 2001-2008 byl ředitelem MOÚ. V současnosti zastává funkci poradce ředitele pro legislativu a zdravotní pojišťovny.

Vystudoval Lékařskou fakultu tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V roce 1989 absolvoval atestaci 2. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1995 dokončil fellowship v Klinické onkologii v USA. V roce 1997 úspěšně absolvoval vědeckou aspiranturu z onkologie s titulem CSc., 1999 obhájil habilitaci z vnitřního lékařství s titulem „Doc“.

V roce 2005 byl jmenován profesorem v oboru onkologie. Od roku 1995 vyučuje na Lékařské fakultě MU v pregraduální, ale i postgraduální výuce. Byl školitelem více než 10 studentů postgraduálního studie s úspěšným zakončením. Je nebo byl členem řady vědecký rad lékařské fakulty, univerzity nebo ministra zdravotnictví. Byl a je hlavní řešitelem mnoha výzkumných grantových projektů s bohatou publikační i citační aktivitou.

Dlouhodobě se specializuje na nádorová onemocnění kolorekta a prsu. Základním životním krédem je „Pacient na prvním místě“.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Vážení pacienti,

od 24. 11. byl z důvodu epidemické situace zastaven chod Centra prevence MOÚ. Zrušení prohlídek se týká pacientů, kteří byli objednáni k placené  preventivní prohlídce. Všem pacientům, kterým byla prohlídka zrušena, byla zaslána SMS.

Pacientům, kteří jsou objednáni ke screeningovému (např. kolorektální screenig, mamograf) nebo ultrazvukovému vyšetření hrazenému ze zdravotního pojištění, se termín neruší.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím