Vedení nemocnice

Ředitel MOÚ

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

prof. Marek Svoboda
E [obfuscate_1_|99|96|106|98|92|115|55|101|108|110|45|90|114]
  [obfuscate_1_|108|106|110|108|91|110|91|89|61|102|110|108|38|96|115]
T +420 543 134 102
  +420 543 134 103

 

KLINIKA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE (KKOP)
lékař

ODDĚLENÍ EPIDEMIOLOGIE
A GENETIKY NÁDORŮ (OEGN)

lékař

ÚSEK RADIAČNÍ OCHRANY (ÚsRO)

V MOÚ pracuje od roku 2004. Vykonává činnost lékaře na Klinice komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů. Od roku 2019 je současně ředitelem ústavu, předtím byl devět let náměstkem pro vědu, výzkum a výuku. V letech 2001 až 2002 pracoval v Dana-Farber Cancer Institute v Bostonu, poté ve FN Brno. 

Ve své klinické praxi se specializuje zejména na nádory prsu, tlustého střeva a konečníku, na onkologickou genetiku a prevenci. Profesor Svoboda je rovněž velmi aktivní v onkologickém výzkumu. Vedl devět grantových projektů, na dalších osmi se podílel jako spoluřešitel. Přispěl k více než 100 publikacím v časopisech s impakt faktorem, které mají přes 3 000 citací (h-index 32). Jeho vědecká práce byla třikrát oceněna Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj. Kromě toho působí jako pedagog na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Je členem výboru České onkologické společnosti ČLS JEP a Akreditační komise Organizace evropských onkologických ústavů (OECI). Je aktivní v rámci Nadace Jana Pivečky, která pomáhá rozvoji talentovaných mladých lidí na rodném Valašsku. Jeho životní motto je: „Nikdy se nevzdávej.“

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...