Vedení nemocnice

Poradce ředitele pro legislativu a inovace

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

zaloudik
E [obfuscate_1_|105|88|105|45|116|96|99|106|116|94|104|98|59|108|105|116|37|94|121]
T +420 543 134 102

KLINIKA OPERAČNÍ ONKOLOGIE (KOO)
lékař

ÚSEK PRO PODPORU STRATEGIÍ A INOVACÍ

Odborný poradce ředitele, pracující důchodce, chirurg, onkolog, emeritní ředitel MOÚ, emeritní děkan LF MU, senátor PČR, zastupitel JMK, dědeček čtyř vnoučat.

Absolvent LF v Brně  v roce 1979, atestován z chirurgie, onkologie, onkochirurgie. Pracuje v MOÚ od roku 1979,  a pár let rovněž ve výzkumu v Anglii a USA. Je vděčný osudu za příležitost budovat a rozvíjet onkologický ústav na Žlutém kopci v kontinuitě čtyř desetiletí společně s řadou báječných lidí a být děkanem LF v hektické době výstavby nového kampusu MU. Také je vděčný příležitostem poznat přes 60 zemí světa a vnímat svět z více úhlů.

Je autorem mnoha odborných prací a prezentací, nicméně cení si dvou svých knížek pro lidi s názvy Vyhněte se rakovině aneb prevence zhoubných nádorů pro každéhoProtože bloudíme, je o čem mluvit. Nepochybuje o svých nástupcích a naplňování dřívějších i nových vizí. Maje 33 let do stovky, chystá se ještě k mnohému přispět a dále se učit. Soudí, že nejlepším lékem na mnohé je nadhled a dobrá nálada.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.