Právo na stejné podmínky
Odborné fórum - 6. 6. 2022 09:00 - 15:00

Právo na stejné podmínky

Odborné fórum k ochraně sociálních a hospodářských práv pacientů.

 

Cílem vystoupení odborníků z řad lékařů a právníků i zástupců pacientů bylo upozornit a navrhovat možná východiska k dosud neřešené otázce v ČR tzv. „práva být zapomenut“. Jedná se o případy pacientů, kteří po úspěšném léčení, nejen onkologických chorob, oprávněně pociťují nerovnost přístupu v jejich ekonomicko-sociálních podmínkách života. Zvláště bankovní instituce a pojišťovny nevnímají vždy jejich vyléčení jako dlouhodobý zdravotní stav, ale nadále je považují za klienty s vysokým pojistným rizikem. Tak mnohdy dochází k nenaplnění jejich životních potřeb a svou situaci oprávněně vnímají jako diskriminační. Tato problematika byla již legislativně řešena v některých zemích EU a další se jí intenzivně zabývají. Máme za to, že právě v čase, kdy se Česká republika stane předsedající zemí v Radě EU, je žádoucí věnovat patřičnou pozornost této otázce i v naší zemi.

Termín

 • 6. 6. 2022

 

Místo

 • Kancelář Veřejného ochránce práv
 • Údolní 658, 602 00 Brno-střed

 

Časový harmonogram

 • Začátek: 9.00
 • Začátek odborného programu: 10.00
 • Předpokládaný konec odborného programu: 14.40
 • Ukončení: 15.00

 

Vystupující

 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • Mgr. Radek Halouzka, MBA - Masarykův onkologický ústav
 • MUDr. Miloš Holánek, Ph.D. - Masarykův onkologický ústav 
 • MUDr. Tomáš Kepák, Ph.D. - Dětská nemocnice, FN Brno
 • Mgr. Michal Koščík, Ph.D. - Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
 • Mgr. Jan Matoušek - Česká asociace pojišťoven
 • JUDr. Radek Policar - Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Mgr. Šárka Slavíková - Amelie z.s.
 • prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. - Masarykův onkologický ústav 
 • JUDr. Alena Tobiášová, MBA - Masarykova univerzita, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
   

Registrace

 • Registrace k účasti je otevřena do 27. 5. 2022
   

Parkování

 

Záštitu nad konferencí poskytli:


Ministerstvo zdravotnictví  - prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Ministerstvo zdravotnictví

Kancelář Veřejného ochránce práv - JUDr. Stanislav Křeček

Veřejný ochránce práv - Fotografie a logo

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky - doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 

Stenozáznamy - Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna - plnotextové vyhledávání

 

Senát Parlamentu České republiky - MUDr. Roman Kraus, MBA
Senát PČR : Domovská stránka

 

 

Program

Čas Téma Vystupující
Čas9:00 TémaSnídaně a neformální diskuse
Čas10:00–10:10 TémaZahájení a úvodní slovo Vystupujícíprof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., MOÚ, JUDr. Stanislav Křeček, Veřejný ochránce práv
Čas10:10–12:15 TémaSekce I.
Čas10:10–10:20 TémaVýsledky léčby onkologických pacientů Vystupujícídoc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA, MOÚ
Čas10:20–10:30 TémaCesta onkologické pacientky s vyléčitelným onemocněním VystupujícíMUDr. Miloš Holánek, Ph.D., MOÚ
Čas10:30–10:45 TémaNerovnosti a bariéry v přístupu ke zdravotní péči VystupujícíMgr. Radek Halouzka, MBA, MOÚ
Čas10:45–11:05 Téma Právní aspekty pojistného krytí pacientů se zvýšeným zdravotním rizikem VystupujícíJUDr. Alena Tobiášová, MBA, 1. LF UK, LF MUNI
Čas11:05–11:30 TémaStatistiky vybraných diagnóz Vystupujícíprof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ÚZIS
Čas11:30–11:40 TémaProč vznikla pacientská organizace Amelie z.s. VystupujícíMgr. Šárka Slavíková
Čas11:40–11:45 TémaKazuistika dětského pacienta VystupujícíMUDr. Tomáš Kepák, Dětská nemocnice FN Brno
Čas11:45–11:50 TémaKazuistika dospělého onkologického pacienta Vystupujícíprof. MUDr. Marek Svoboda, PhD., MOÚ
Čas11:50–12:15 TémaČeská asociace pojišťoven VystupujícíMgr. Jan Matoušek
Čas12:15–13:00  TémaObědová pauza
Čas13:00–14:40 TémaSekce č. II
Čas13:00–13:20 TémaPraxe ve vybraných státech EU VystupujícíMgr. Michal Koščík, Ph.D., LF MUNI
Čas13:20–13:35 TémaZkušeností pacientů z Belgie VystupujícíOrganizace UNIA, Belgie
Čas13:35 –13:55 TémaPohled mezinárodních organizací na ochranu lidských práv VystupujícíJUDr. Radek Policar, MZ ČR
Čas13:55–14:20 TémaDiskuse
Čas14:20–14:30 TémaVýstup z odborného fóra VystupujícíJUDr. Alena Tobiášová, MBA, 1. LF UK, LF MUNI
Čas14:30–14:40 TémaZávěrečné slovo Vystupujícíprof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Čas14:40 TémaOdpolední občerstvení

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...