Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Úsek ochrany osobních údajů Masarykova onkologického ústavu přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).

 

Pozice
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pracoviště
 • Úsek ochrany osobních údajů
Náplň práce
 • zajištění celkového řízení agendy interní ochrany osobních údajů v MOÚ,
 • monitoring souladu zpracování osobních údajů v MOÚ s povinnostmi vyplývajícími z  obecného nařízení (tzv. GDPR) a dalších předpisů v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů,
 • poskytování poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • poskytování informací a poradenství zaměstnancům MOÚ, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů,
 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů a působí jako kontaktní místo pro tento úřad,
 • správa evidence záznamů o činnostech zpracování a spolupracuje při jejich zpracování,
 • spolupráce při posuzování rizik spojenými s operacemi zpracování osobních údajů,
 • příprava a aktualizace interních předpisů, koncepce v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů,
 • zajištění povinnosti MOÚ v oblasti informování subjektů údajů o zpracování jejich osobních údajů,
 • zodpovědnost za nastavení systému vzdělávání zaměstnanců zapojených do operací zpracování osobních údajů,
 • vyřizování žádosti subjektu údajů o uplatnění jejich práv.
Požadavky
 • VŠ vzdělání (ekonomika, právo), 
 • praxe na obdobné pozici nejméně 2 roky,
 • znalost problematiky ochrany osobních údajů,
 • analytické myšlení a organizační schopnosti,
 • samostatnost, flexibilitu, loajalitu,
 • znalost procesního řízení výhodou,
 • zájem o další vzdělávání v oboru.
Další informace
 • práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení s moderními zdravotnickými přístroji,
 • motivující platové podmínky v souladu s příslušnou legislativou (odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění)
 • možnost občasné práce z domova,
 • 5 týdnů dovolené + sick day,
 • pracovní smlouva na dobu určitou (s možností prodloužení na dobu neurčitou), popř. spolupráce formou dohody o pracovní činnosti,
 • rozsah týdenní pracovní doby dle domluvy,
 • nástup co možná nejdříve.

Pro více informací o dané pozici můžete kontaktovat RNDr. Olgu Jánskou, vedoucí Oddělení personálního a mzdového, 543 134 249, [obfuscate_1_|110|99|94|95|40|105|88|101|113|101|96|55|100|109|111|45|90|113].

 

 

Dotazník pro uchazeče

Položky označené * jsou povinné.

Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasím s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ, v případě nepřijetí do pracovního poměru, a to pro účely dalšího (i opakovaného) oslovování Masarykovým onkologickým ústavem, v případě nabídky jiných volných míst a účasti v dalších výběrových řízeních.

Plné znění souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Informace k odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv jejich změny oznámím správci, tj. Masarykovu onkologickému ústavu.

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.
 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...