Plavba za zdravím

Plavba za zdravím

Liga proti rakovině Brno pořádá ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem osvětovou akci Plavba za zdravím. V pořadí již XVI. ročník se uskuteční v neděli 5. září 2021. Loď vypluje z hlavního přístaviště na Brněnské přehradě ve 14 hodin.

Letošní ročník se zaměří na prevenci onkologických onemocnění, poradenství v oblasti primární i sekundární prevence. Návštěvníci budou mít možnost prodiskutovat své dotazy s odborníky MOÚ přímo na palubě parníku nebo pomocí přístroje Inbody 230 zjistit své složení těla. Kuřáci i nekuřáci si budou moci změřit oxid uhelnatý ve vydechovaném dechu na přístroji Smokerlyzer. Na palubě bude také stanoviště s přístrojem pro měření kožní bariéry a kvality kůže. V rámci primární prevence budou k dispozici modely prsou a varlat pro nacvičení správné techniky prohmatávání jako jedné ze základních technik ochrany proti vzniku rakoviny prsu a varlat. Zdravotničtí pracovníci seznámí účastníky také o možnostech screeningových programů. Dále budou mít návštěvníci na plavbě možnost získat edukační materiály, a to jak ve formě brožur, tak i vystavených informačních posterů.

Partnerem akce je kromě MOÚ i Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. Odborníci z FSpS účastníkům poradí například v oblasti vhodné pohybové aktivity zaměřené na získání zdravotních zdatností. 

Celou akcí hudebně provede herec Divadla Husa na Provázku a klavírista kapely Golden Delicious David Janík. Plavba za zdravím je určena pro všechny věkové kategorie a je zdarma. Předpokládaný časový rozsah akce je přibližně 1 hodina. Plavba je kapacitně omezena, rezervace místa je možná na e-mailové adrese [obfuscate_1_|100|91|108|97|95|109|107|105|115|103|63|100|102|115|40|98|113].

 

Liga proti rakovině Brno

Dobrovolné občanské sdružení, jehož cílem je snižování počtu onkologických onemocnění v naší populaci a včasný záchyt nádorového onemocnění. Soustředí se na výchovu k nekuřáctví, zdravému způsobu života, ale i na zmírnění utrpení pacientů s nádorovým onemocněním a zlepšení kvality jejich života. Poskytuje poradenství a pomoc onkologickým pacientům i zdravým lidem, podporuje výzkum v oblasti prevence a léčby nádorů. Iniciuje publikační činnost v oblasti osvětových materiálů pro veřejnost.

Sdružení se v letošním roce stalo realizátorem projektu Nebýt na to sama, který byl širokorou veřejností vybrán jako 4. nejlepší návrh hlasování Dáme na vás realizovaný z participativního rozpočtu města Brna. Projekt se zaměřuje především na podporu onkologicky léčených pacientek a jejich rodin. Svými aktivitami chce zlepšit kvalitu jejich života. Aktuálně se v rámci projektu připravují edukační videa s psychologickou tématikou, které mají podpořit nejen pacientky, ale i jejího okolí. Od června letošního roku mohou pacientky MOÚ využívat služby onkokosmetické poradny, od září budou moci navštěvovat pravidelné lekce cvičení jogy a taneční terapie. Tyto i další aktivity jsou uvedeny a aktualizovány na webových stránkách projektu Nebýt na to sama www.nebytnatosama.cz. Veškeré aktivity jsou pro pacientky zdarma, financovány z rozpočtu.

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...