Plavba za zdravím 2023

Plavba za zdravím 2023

Liga proti rakovině Brno pořádá ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem tradiční preventivní akci Plavba za zdravím.
Již XVIII. ročník se uskuteční v neděli 10. září 2023. Loď vypluje z hlavního přístaviště na Brněnské přehradě v 14:00 a plavba potrvá do 15:30.

 

V letošním ročníku se zaměříme na novinky v prevenci a screeningu onkologických onemocnění. Vysvětlíme návštěvníkům, jaké jsou možnosti screeningu onkologických onemocnění, jak takové vyšetření probíhá, pro koho je určeno a kde se mohou návštěvníci nechat vyšetřit. Představíme také novinky v prevenci onkologických onemocnění a výzkumy, které jsou aplikovatelné v praxi. Jedná se zejména o preventabilní faktory životního stylu. O všech výše uvedených tématech budou hovořit odborníci lékaři a zdravotničtí pracovníci.

V průběhu plavby si ale budou moci návštěvníci také nechat změřit a zhodnotit některé tělesné parametry. Mohou si nechat změřit složení těla pomocí přístroje Inbody 230. Kuřáci i nekuřáci si budou moci změřit oxid uhelnatý ve vydechovaném dechu na přístroji Smokerlyzer. Na palubě bude také stanoviště s přístrojem pro měření kožní bariéry a kvality kůže. Návštěvníci si v neposlední řadě budou moci jednoduchým testem zhodnotit svoji kardiorespirační kondici.

V rámci primární prevence budou k dispozici modely prsou a varlat pro nacvičení správné techniky prohmatávání jako jedné ze základních technik ochrany proti vzniku rakoviny prsu a varlat.

Partnerem akce je kromě MOÚ i Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity a projekt Nebýt na to sama. Celou akcí hudebně provede herec Divadla Husa na Provázku a klavírista kapely Golden Delicious David Janík.

Plavba za zdravím je určena pro všechny věkové kategorie a je zdarma. Plavba je kapacitně omezena pro cca 130 osob.

Více informací na E: [obfuscate_1_|100|91|108|97|95|109|107|105|115|103|63|100|102|115|40|98|113]


Liga proti rakovině Brno:

Liga proti rakovině Brno je dobrovolné občanské sdružení, jehož cílem je snižování počtu onkologických onemocnění v naší populaci a včasný záchyt nádorových onemocnění. Soustředí se na výchovu k nekuřáctví, zdravému způsobu života, ale i na zmírnění utrpení pacientů s nádorovým onemocněním a zlepšení kvality jejich života. Poskytuje poradenství a pomoc onkologickým pacientům i zdravým lidem, podporuje výzkum v oblasti prevence a léčby nádorů. Iniciuje publikační činnost v oblasti osvětových materiálů pro veřejnost.

22. 8. 2023

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...