Brno naruzovo 21 (11)

Pacientské organizace

Významnou součástí při léčbě je také psychická a sociální podpora. Důležitou roli proto hrají pacientské organizace zaměřující se na jednotlivé oblasti onemocnění a podporu nemocných. Organizace jsou zakládány a tvořeny samotnými pacienty. Sdílení, podpora i pochopení podobné životní situace, může být pro pacienta velkou oporou. V MOÚ kooperujeme s několika pacientskými organizacemi. Úzce jsou napojeny především na Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice o jednotlivých sdruženích rády sdělí bližší informace.


1Aliance žen s rakovinou prsu

Aliance žen s rakovinou prsu zastřešuje 40 pacientských organizací. Slouží jako informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace. Zároveň poskytuje metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných, koordinuje projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu, sjednocuje snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu a zastupuje české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách.

Aliance_LOGO_barevne

2Bellis

Bellis je projekt Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Zaměřuje se na pomoc a podporu mladých pacientek (v produktivním věku), které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu.

bellis logo

3Liga proti rakovině Praha

Nezisková organizace fungující již 30 let. Usiluje o snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice.

logoset_logo-lpr1

4Klub Diana

Hlavním posláním této organizace je pomáhat onkologicky nemocným pacientkám probudit v nich sílu a odvahu znovu se zapojit do života ve společnosti. Usilujeme o to, aby nikdo nezůstal osamocen se svou nemocí.

klub_Diana

5České ILCO

Pacientské organizace podporující lidi s umělým vývodem. Jejím posláním je aktivně hájit práva stomiků a zmírňovat obavy ze života se stomií. ILCO dlouhodobě pomáhá řešit zdravotní, sociální a psychické problémy, které jsou spojeny s návratem stomika do normálního života.

ILCO_logo

6Amélie, z.s.

Amelie je tu pro každého, koho zaskočila onkologická nemoc, osobně nebo v blízkém okolí. Nabízíme možnost bezplatné péče odborníků i laiků s podobnými zkušenostmi v překonávání vážné nemoci. Nabízíme neutrální půdu, kde se může kdokoli, i anonymně, věnovat sám sobě způsobem, který si zvolí. Nepropagujeme žádný ze způsobů léčby (bez ohledu na to, je-li to klasická či alternativní cesta), ani žádné preparáty či postupy. Dbáme na zachování soukromí a svobodné vůle každého kdo přijde.

Amelie logo

7Hlas onkologických pacientů

Jsme hlas onkologických pacientů a jejich blízkých. Usilujeme o to, aby navzdory nemoci mohli pacienti žít kvalitní život.

HOP logo

8Úsměv nejen pro Kryštofa

Nadační fond věnovaný všem, jejichž úsměv ustrnul v důsledku onkologického onemocnění. Naším posláním je pomoci zúčastněným nalézt všechny informace, možnosti podpory a zorientovat se v celé situaci. Nadační fond založili manželé Abelovi na základě vlastní trpké zkušenosti s osteosarkomem u jejich syna Kryštofa. Při boji o záchranu synova života sami zjistili, jak nekoordinovaná je nelékařská pomoc – od psychické až po ekonomickou.

Úsměv pro Kryštofa

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...