Brno naruzovo 21 (11)

Pacientské organizace

Významnou součástí při léčbě je také psychická a sociální podpora. Důležitou roli proto hrají pacientské organizace zaměřující se na jednotlivé oblasti onemocnění a podporu nemocných. Organizace jsou zakládány a tvořeny samotnými pacienty. Sdílení, podpora i pochopení podobné životní situace, může být pro pacienta velkou oporou. V MOÚ kooperujeme s několika pacientskými organizacemi. Úzce jsou napojeny především na Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice o jednotlivých sdruženích rády sdělí bližší informace.


1Aliance žen s rakovinou prsu

Aliance žen s rakovinou prsu podporuje onkologické pacientky, které postihlo nádorové onemocnění prsu.

logo_aliance_new_orig

2Bellis

Bellis je projekt Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Zaměřuje se na pomoc a podporu mladých pacientek (v produktivním věku), které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu.

bellis logo

3Liga proti rakovině Brno

Liga proti rakovině Brno je dobrovolné občanské sdružení, jehož cílem je prevence onkologických onemocnění. Soustřeďuje se na výchovu k nekuřáctví a zdravému způsobu života. Zaměřuje se také na zmírnění utrpení pacientů s nádorovým onemocněním a zlepšení kvality jejich života. Poskytuje poradenství a pomoc onkologickým pacientům i zdravým lidem. Iniciuje publikační činnost v oblasti osvětových materiálů pro veřejnost.

Liga_Brno

4Liga proti rakovině Praha

Nezisková organizace fungující již 30 let. Usiluje o snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice.

logoset_logo-lpr1

5Klub Diana

Hlavním posláním této organizace je pomáhat onkologicky nemocným pacientkám probudit v nich sílu a odvahu znovu se zapojit do života ve společnosti. Usilujeme o to, aby nikdo nezůstal osamocen se svou nemocí.

klub_Diana

6České ILCO

Pacientské organizace podporující lidi s umělým vývodem. Jejím posláním je aktivně hájit práva stomiků a zmírňovat obavy ze života se stomií. ILCO dlouhodobě pomáhá řešit zdravotní, sociální a psychické problémy, které jsou spojeny s návratem stomika do normálního života.

ILCO_logo

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...