Oznámení o porušení právních předpisů v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů

Položky označené * jsou povinné.

O přijetí tohoto oznámení a o výsledku posouzení tohoto oznámení je Vás MOÚ povinen písemně vyrozumět, ledaže výslovně požádáte, aby Vás nevyrozumíval. V případě, že si nepřejete být vyrozuměni, označte tuto možnost.

Beru na vědomí, že ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Beru na vědomí, že v případě oznámení bez uvedení kontaktní nebo e-mailové adresy nebude ze strany MOÚ možné dodržet všechny povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně oznamovatelů, např. písemně informovat o přijetí tohoto oznámení nebo o výsledku šetření a posouzení oznámení. Dále v této souvislosti beru na vědomí, že nemožnost kontaktu v případě neuvedení ani telefonního čísla se mnou jako oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení (např. že mě nelze kontaktovat za účelem vysvětlení či doplnění rozhodných skutečností.

 

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...