Ocenění Brno Ph.D. Talent putuje i do MOÚ

Ocenění Brno Ph.D. Talent putuje i do MOÚ

V úterý 12. března se uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže Brno Ph.D. Talent

Mezi oceněnými je i Tereza Šošolíková, která si pro svůj výzkum v rámci Ph.D. studia vybrala naše RECAMO, kde se zabývá studiem mechanismů nádorové rezistence k chemoterapii. Jejím záměrem je popsat ovlivněné procesy a ověřit tak možnosti jejich zacílení v rámci terapie s potenciálem překonání rezistence.

Gratulujeme a přinášíme krátký rozhovor.

O čem je oceněný projekt?

Můj projekt se zabývá studiem mechanismů nádorové rezistence k chemoterapii. Navzdory pokrokům ve screeningových programech, diagnostických přístupech a protinádorové léčbě v posledních desetiletích, zůstávají nádorová onemocnění jednou z nejčastějších příčin úmrtí po celém světě. Jednou z největších výzev léčby těchto onemocnění je právě chemorezistence. V rámci mého projektu studuji roli enzymů protein-disulfid izomeráz v mechanismech přispívajících k tomuto fenoménu. Cílem je popsat ovlivněné procesy a ověřit tak možnosti jejich zacílení v rámci terapie s potenciálem překonání rezistence.

Proč je pro Vás toto téma důležité?

Výzkum v oblasti molekulární onkologie je velmi zajímavý, s možností přesahu do kliniky a k samotným pacientům. V mém blízkém okolí jsem se také setkala s osobami zasaženými nádorovým onemocněním a o to větší smysl mi dává se nádorové biologii věnovat. Ráda bych přispěla, i drobnými krůčky, k možnostem zvýšení účinnosti terapie a pomohla zlepšit kvalitu života pacientům.

Proč jste si vybrala MOÚ?

Pro svůj výzkum v rámci mého Ph.D. studia jsem si vybrala MOÚ (RECAMO) kvůli úzké spolupráci s kliniky a biobankou, špičkovému vybavení a expertům v tomto oboru. Je mi ctí mít možnost se podílet na výzkumu právě na MOÚ.

 

Foto: MMB, Marie Schmerková

14. 3. 2024

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...