Novinky ve výzkumu protinádorové léčby. První klinické testování přípravku SOT102 se uskutečnilo v MOÚ

Novinky ve výzkumu protinádorové léčby. První klinické testování přípravku SOT102 se uskutečnilo v MOÚ

CLAUDIO-01 je historicky první klinická studie s přípravkem SOT102, která po předchozím úspěšném preklinickém testování začala zařazovat pacienty. MOÚ je jedním z pracovišť světa, v němž je tento přípravek zkoumán. Současně se stal Masarykův onkologický ústav  prvním pracovištěm, ve kterém byla byla léčba pacientovi podána. Přípravek SOT102 je konjugát protilátky a léku (ADC, antibody-drug conjugate), který se zaměřuje na nádorové buňky nesoucí na svém povrchu molekulu CLDN18.2 (Claudin18.2). Do klinické studie bude zařazeno až 109 pacientů s nádory žaludku a slinivky břišní.

 

SOTIO Biotech, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila zařazení prvního pacienta do klinické studie CLAUDIO-01 fáze 1/2, hodnotící přípravek SOT102 u pacientů s karcinomem žaludku a slinivky břišní. SOT102 je hlavním projektem SOTIO oblasti ADC.

„Přípravky ADC představují jeden z nejzajímavějších léčebných přístupů v onkologii,“ říká prof. Radek Špíšek, generální ředitel společnosti SOTIO. „Design přípravku SOT102, včetně využití ADC platformy naší partnerské firmy NBE-Therapeutics ze Švýcarska, si klade za cíl poskytnout účinnou a bezpečnou možnost léčby pro pacienty s vybranými pevnými nádory nesoucími na svém povrchu molekulu CLDN18.2.“

Klinická studie CLAUDIO-01 fáze 1/2 (EudraCT: 2021-005873-25) posuzuje bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SOT102 jako monoterapie a v kombinaci se zavedenými onkologickými léky. Do studie bude zařazeno až 109 pacientů s karcinomem žaludku a slinivky břišní z léčebných center v Belgii, České republice, Francii, Španělsku a USA. První dávku přípravku SOT101 dostal v rámci klinické studie pacient v Masarykově onkologickém ústavu v Brně pod dohledem zkoušející lékařky MUDr. Radky Obermannové, Ph.D.

Dr. Josep Tabernero, Ph.D., přednosta Kliniky onkologie ve Fakultní nemocnici Vall d’Hebron, který je hlavním koordinujícím lékařem studie CLAUDIO-01, dodává: „Molekula CLDN18.2 je slibným cílem pro léčbu nádorového onemocnění žaludku a slinivky břišní, jelikož se vyskytuje ve většině buněk nádorů trávicího traktu. Potenciál přípravku SOT102 u těchto nádorů prokázaly také preklinické testy.“

 

O přípravku SOT102

Přípravek SOT102 je protinádorový přípravek na platformě ADC (antibody-drug conjugate, konjugát protilátky a léku), který vyvíjí SOTIO ve spolupráci se švýcarskou společností NBE-Therapeutics. ADC jsou nosiče cytostatik (např. chemoterapie) se schopností cíleně vybrat nádorovou buňku, navázat se na její povrch a po průniku do ní uvolnit vysoce účinné léčivo bez toho, aby došlo k poškození zdravých buněk. SOT102 je zaměřený na nádorové buňky nesoucí na svém povrchu molekulu CLDN18.2.

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností MOÚ, Richard Kapsa, ředitel komunikace společnosti SOTIO

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...