Nová metoda umožní včasnou diagnostiku rakoviny slinivky břišní

Nová metoda umožní včasnou diagnostiku rakoviny slinivky břišní

Success science story - Objevena nová metoda umožňující včasnou diagnostiku rakoviny slinivky břišní

Naši vědci se významně podíleli na objevu nové diagnostické metody včasného záchytu rakoviny slinivky břišní. Pomocí analýzy tuků v krevním séru pacienta lze rozpoznat tento typ rakoviny již v časném stádiu nemoci a pravděpodobně také v raných bezpříznakových stádiích, což výrazně přispěje k efektivnější léčbě. Tato průlomová metoda byla popsána a publikována v prestižním vědeckém časopise Nature Communications.

Rakovina slinivky břišní (duktální adenokarcinom pankreatu) patří mezi nádorová onemocnění s nejhorší prognózou vůbec, většina pacientů s tímto onemocněním na něj i zemře. Pouze 7-9 % pacientů přežije více než 5 let od diagnózy onemocnění. Průběh onemocnění bývá dlouhou dobu bez zřetelných příznaků a nedostatek vhodných nástrojů pro identifikaci tohoto onemocnění v počátečních stadiích značně snižuje úspěšnost jeho léčby.

Nová diagnostická metoda vychází ze současného trendu moderní onkologie, a to z tekuté biopsie neboli odběru tělních tekutin a následné analýzy pomocí hmotnostní spektrometrie. Výhodou je minimální zátěž pro pacienta a současně dostatečně vysoká citlivost a přesnost. Komplexní analýza spektra lipidů v krevním séru u 830 vzorků odhalila statisticky významné rozdíly mezi pacienty s rakovinou pankreatu a zdravými jedinci. Tato metoda identifikuje přítomnosti karcinomu pankreatu s více jak 90 % citlivostí a přesností a překonává tak v současné době používaný biomarker tohoto onemocnění CA 19-9, a to především v časných stadiích onemocnění. Naše výsledky zřetelně naznačují, že přímo vyšetřením z krve lze s vysokou pravděpodobností rozpoznat přítomnost karcinomu pankreatu v raných bezpříznakových stádiích a výrazně tak přispět k efektivnější léčbě a prodloužení doby přežití pacientů s touto diagnózou. Většinu analyzovaných vzorků poskytla do tohoto projektu Banka biologického materiálu na Masarykově onkologickém ústavu.

Autor článku: RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D., Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...