Nová magnetická rezonance urychlí diagnostiku onkologických pacientů v MOÚ

Nová magnetická rezonance urychlí diagnostiku onkologických pacientů v MOÚ

MOÚ v Brně je vysoce specializované centrum praktikující nejmodernější léčebné postupy. Ročně je zde ošetřeno více než 5700 nových pacientů. Dlouhodobým cílem pracoviště je poskytovat kvalitní a především komplexní diagnostiku a léčbu o naše pacienty. Péče je zajišťována ve 22 diagnosticko-léčebných centrech zaměřujících se na jednotlivé diagnózy. Nepostradatelnou součástí je diagnostika s využitím zobrazovacích metod.
 

Magnetická rezonanace (MR) je vyšetření, které s vysokou přesností a rozlišením zobrazí anatomické struktury v těle pacienta, a to bez užití jakéhokoliv škodlivého záření.  Kvalita zobrazení je zcela zásadní u onkologických pacientů jak v primární diagnostice, tak k časnému zjištění případných komplikací u již léčených pacientů. Nový MR přístroj rozšíří možnosti zobrazení malých struktur, jako jsou cévy, mozek, mícha, cévní struktury, slinivka, gynekologické orgány nebo prostata. „Diagnostiku jsme doposud zajišťovali na jednom přístroji. V roce 2006 naše současná MR obsloužila 3000 pacientů, v loňském roce to bylo o 1300 více. Oddělení radiologie tak muselo fungovat ve směnném provozu, a to včetně víkendů i svátků, přesto byla čekací doba delší než 3 měsíce,“ vysvětluje primář Oddělení radiologie Jan Křístek. MOÚ proto využil možnosti čerpat finanční dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 6: REACT-EU zaměřené na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a jejími sociálními dopady. Z prostředků fondu vybudoval nové pracoviště s magnetickou rezonancí o síle magnetického pole 3 tesla.

 

Jsem velice rád, že jsme mohli z evropských fondů pořídit nové pracoviště magnetické rezonance, které kromě vysoce kvalitní diagnostiky, poskytne našim pacientům také bezpečné prostředí i v době nepříznivých epidemických podmínek. Kabiny pro přípravu pacientů jsou prostorné a vstup do vyšetřovny je zajišťován bezdotykovým automatickým otevíracím systémem,“ popisuje ředitel MOÚ Marek Svoboda. MR Magneton Vida, jež je součástí nového pracoviště, tak urychluje pracovní postup a současně zvyšuje komfort poskytovaný vyšetřovaným pacientům. Technologie vybavená umělou inteligencí se automaticky přizpůsobuje individuálním anatomickým a fyziologickým charakteristikám a nabízí tak konzistentní a vysoce kvalitní zobrazování pro všechny pacienty. Díky silnějšímu magnetickému poli umožňuje nový přístroj některá vyšetření časově zkrátit a současně umožňuje lepší zobrazení detailů ve struktuře tkání. Celková kupní cena přístroje činila 55 518 430 Kč (včetně DPH). V rámci finanční podpory REACT-EU bylo využito 42 060 902,21 Kč.

 

Kvalitní diagnostika umožňuje lékařům stanovit adekvátní léčebný postup. V MOÚ klademe důraz na komplexnost a individuální přístup, právě proto jsou léčebné postupy konzultovány v mezioborových týmech a rozhodnutí o léčbě je určováno na základě zohlednění argumentů všech zúčastněných odborností. Každá onkologická diagnóza má přesně stanovené postupy, tzv. cesty pacienta, které popisují průchod pacienta od jeho prvního kontaktu s lékařem, až po doporučení podpůrné péče při ukončení léčby. „V rámci nejčastějších onkologických diagnóz MOÚ zajišťuje v Jihomoravském kraji péči o 77,2 % pacientek s karcinomem prsu, 47,2 % pacientů s karcinomem prostaty a 45,6 % pacientů s karcinomem plic. Komplexní přístup v léčbě je provázen lepšími výsledky. U některých onemocnění převyšuje 5 leté celkové přežití pacientů léčených v MOÚ průměrné přežití pacientů v ČR o 5-8% (např. nádory prostaty, močového měchýře).,“ doplňuje náměstek pro léčebně preventivní péči Igor Kiss. Součástí podpůrné péče je například psychosociální screening či screening sexuálních dysfunkcí. Pro tyto potřeby je v MOÚ dostupná sexuologická ambulance.
 

Prioritou onkologického ústavu je také rozvoj moderních léčebných postupů, strategií a miniinvazivních metod. V oblasti robotické operativy dominuje uroonkologické centrum MOÚ. „Nejčastějším solidním nádorem u mužů je karcinom prostaty. V MOÚ umíme tento typ léčby odstranit pomocí robotického výkonu. Jedná se neinvazivní zákrok, který pacientovi umožňuje rychlejší rekonvalescenci a menší pooperační komplikace. V roce 2022 podstoupilo robotickou operaci pro karcinom prostaty v MOÚ 180 mužů,“ popisuje primář Oddělení urologické onkologie Michal Staník. V roce 2018 byl MOÚ udělen status Centra robotické chirurgie. Péče o pacienty s karcinomem prostaty se rozvíjí i v dalších oblastech. Aktuálně je spuštěný pilotní projekt screeningu karcinomu prostaty – MOÚ ProstaPilot. Významný posun je i v oblasti diagnostiky. Kromě magnetické rezonance byl do MOÚ pořízen také robotický systém pro biopsii prostaty přímo uvnitř magnetického pole. Mechanická část přístroje je proto celá z plastu, umožňuje pomocí pneumaticky ovládaných pístů nastavit polohu tenké trubičky (tzv. zavaděče) přímo k podezřelému ložisku v prostatě a lékař přes tento zavaděč tenkou jehlou odebere vzorek. Většinou odebíráme 2 až 4 vzorky z jednoho ložiska.
 

Robotická biopsie ale není řešením pro každého, rozhodně nemůže nahradit běžnou ultrazvukovou anebo fúzní biopsii prostaty. Jde o metodu pro speciální případy, zejména malá ložiska v obtížně dostupných lokalizacích, anebo pro případy, kdy se pomocí jiné biopsie nepodaří zachytit nádorovou tkáň, ale jsme přesvědčeni, že se o nádor přesto jedná, vysvětluje radiolog Michal Standara, který se diagnostikou karcinomu prostaty zabývá. O vhodnosti této techniky pro daného pacienta je rozhodováno v mezioborovém týmu.
 

Další využití prostředků z IROP REACT-EU v MOÚ

Kromě nově otevíraných prostor pracoviště magnetické rezonance byly z projektu „Zvýšení bezpečnosti a kvality onkologické péče prostřednictvím výstavby stacionáře a modernizace zdravotnické techniky v MOÚ“ spolufinancovaného Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii covid-19, v loňském roce otevřeny dvě unikátní pracoviště – pracoviště protinádorové léčby a Centrum paliativní péče, která umožňují bezpečnější poskytování ambulantní léčby většímu počtu onkologických pacientů, včetně těch, jejichž léčba dříve musela probíhat pouze za hospitalizace.

13. 1. 2023

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, tisková mluvčí, vedoucí Centra komunikace s veřejností MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...