MOÚ zřizuje Plicní centrum. Pomůže pacientům i odborníkům

MOÚ zřizuje Plicní centrum. Pomůže pacientům i odborníkům

Zhoubné nádory plic a průdušek patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u nás i ve světě. Každoročně je sdělena diagnóza rakoviny plic téměř 7 000 občanům ČR. Problematickým faktorem je často pozdní příchod pacientů. Většina z nich vyhledá lékaře v pokročilém a nevyléčitelném stádiu nemoci. Důsledkem je, že méně než pětina pacientů se dožívá 5 let a více. Tuto nepříznivou situaci celosvětově dále zhoršila pandemie covid-19. Mezi solidními nádory patří pacienti s rakovinou plic k nejohroženějším z hlediska průběhu onemocnění covid-19. Dvě třetiny mají závažný průběh infekce vyžadující hospitalizaci, až třetina z nich umírá. Současně pandemie významně zatížila zdravotnictví, a to včetně praktických lékařů a plicních specialistů. 

Řada pacientů z obavy před nákazou covid-19 vyhledávala zdravotnickou pomoc, až když jim příznaky pokročilé rakoviny plic způsobovaly závažné potíže. V důsledku toho došlo ke zhoršení dostupnosti diagnostiky a léčby karcinomu plic. MOÚ se řadí k významným centrům léčby rakoviny plic a průdušek. Každoročně je na pracovišti ošetřeno více než 700 pacientů s touto diagnózou, z nich přibližně 250 prochází systémovou protinádorovou léčbou a 150 radioterapií. „Pokroky v diagnostice a léčbě rakoviny plic, které byly učiněny v posledních letech, dávají naději, že tito pacienti budou mít větší šanci na vyléčení nebo alespoň prodloužení života, pokud se k léčbě dostanou včas. V MOÚ jsme proto investovali téměř 80 milionů Kč, abychom rozšířili naše kapacity a nabídli větší a rychlejší pomoc nemocným s rakovinou plic. Nové kapacity pro diagnostiku a léčbu nádorů plic budou potřebné nejenom proto, že nelze vyloučit další vlny pandemie covid-19, ale i s ohledem na zahájení pilotního programu časného záchytu karcinomu plic v ČR, ze kterého vzejdou pacienti s nálezy na plicích k dalšímu došetření,“ sdělil ředitel MOÚ Marek Svoboda.

Nově otevřené Centrum pneumologie a intervenční bronchologie (zkráceně Plicní centrum) disponuje pneumoonkologickými ambulancemi, které se specializují na problematiku nádorů plic a průdušek, pleury a mediastina. „Špičkově vybavené moderní prostory a zkušení odborníci nabídnou pacientům s rakovinou plic komplexní péči na jednom místě,“ popisuje Pavel Turčáni, primář Centra.

Dále jsou v Centru umístěny pneumologické ambulance zaměřené na léčbu plicních onemocnění, které rakovinu plic nebo onkologickou léčbu často doprovází. „Nedílnou součástí Plicního centra je i bronchoskopický sál, kde budou prováděny nejnáročnější diagnostické a terapeutické výkony v oblasti dýchacích cest (laser, elektrokauter, stenty, kryoterapie). Důležitá je i návaznost na ostatní pracoviště, například molekulární patologii, radiační onkologii a klinická hodnocení. Mezioborová spolupráce umožní uplatnit nejmodernější postupy precizní onkologie a radioterapie, díky čemuž bude výsledná léčba ušita přesně na míru každému pacientovi,“ doplňuje Turčáni.

Plicní centrum MOÚ bude poskytovat své zázemí i spolupracujícím externím ambulantním specialistům pneumologické odbornosti a pneumologům, kteří se setkávají s pacienty s plicními tumory v jiných zdravotnických zařízeních. Stejně tak i praktickým lékařům, neboť budou zapojeni do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic. „Od této spolupráce si slibujeme nejenom zlepšení léčebných výsledků, ale i kvality života pacientů s rakovinou plic.“ uzavírá ředitel Svoboda.

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...