MOÚ získal ocenění Kvalitní a bezpečné zdravotnické zařízení

MOÚ získal ocenění Kvalitní a bezpečné zdravotnické zařízení

Plaketu Kvalitní a bezpečné zdravotnické zařízení 2022 získávají každoročně zdravotnická zařízení, která byla v uplynulém roce (od září 2021 do srpna 2022) akreditována Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. a současně byla auditory této společnosti vyhodnoceny jako Kvalitní a bezpečné zdravotnické zařízení za nadstandardní a vysoce kvalitní přístup k řízení kvality a bezpečí, k pacientům i zaměstnancům.

Plaketu Kvalitní a bezpečné zdravotnické zařízení 2022 získávají každoročně zdravotnická zařízení, která byla v uplynulém roce (od září 2021 do srpna 2022) akreditována Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. a současně byla auditory této společnosti vyhodnoceny jako Kvalitní a bezpečné zdravotnické zařízení za nadstandardní a vysoce kvalitní přístup k řízení kvality a bezpečí, k pacientům i zaměstnancům.

Významným kritériem je také dosažený pokrok v oblasti kvality poskytované zdravotní péče. Jedná se samozřejmě o subjektivní hodnocení relativně omezeného počtu zařízení (do ankety je každoročně zařazeno cca 20-30 poskytovatelů zdravotních služeb). Hlavním smyslem ankety je ocenit a motivovat odpovědné pracovníky, kteří se podílejí na řízení kvality a bezpečí poskytované péče i zaměstnance, kteří nastavená pravidla dodržují.
 

Plakety Kvalitní a bezpečné zdravotnické zařízení jsou získávány v několika kategoriích:

  • Akutní lůžková péče
  • Dlouhodobá a následná lůžková péče

 

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností, MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...