MOÚ spustil nový web, vsází na intuici a interaktivitu

MOÚ spustil nový web, vsází na intuici a interaktivitu

Masarykův onkologický ústav pokračuje v inovaci své vizuální identity. Po novém logu představuje nové internetové stránky. Neusilují jen o samotnou prezentaci instituce, ale chtějí svým ověřeným obsahem poskytovat veřejnosti přehledné informace spojené s prevencí, diagnostikou i léčbou nádorových onemocnění. Modernizovaná struktura je uživatelsky přívětivější, a to jak pro pacienty, tak i pro odborníky.

Web bude fungovat pod stejnou adresou mou.cz, nově vsází na intuitivní a interaktivní prostředí. Zohledňuje také potřeby současných digitálních trendů, a to včetně možnosti zobrazení v různých webových prohlížečích a zařízeních. Hojně jsou využity grafické komponenty, autentické fotografie i videa se zaměstnanci MOÚ. Tyto vizuální prvky mají ilustrovat osobní přístup personálu k pacientům, na který je v ústavu kladen velký důraz.

Loňský rok a s ním spojené okolnosti nás ještě více než dříve utvrdily v tom, že způsob i dostupnost digitální komunikace jsou velmi důležitou součástí naší práce, a že jejich správná forma může velmi pomoct v každodenní péči o pacienty. Pevně věřím, že díky modernizovaným internetovým stránkám dokážeme návštěvníkům, našim pacientům, ale i spolupracujícím odborníkům a veřejnosti poskytnout přehledné informace. Obsah nových webových stránek vychází z našich odborných znalostí v oboru onkologie i její prevence a opírá se především o dlouholeté zkušenosti. Rakovinu v MOÚ léčíme od roku 1935 a naším cílem je, kromě poskytování špičkové diagnostiky a léčby, také sdílení našich vědomostí. Jsem přesvědčen, že online prostředí nám s naplněním tohoto poselství pomůže,“ vysvětluje Marek Svoboda, ředitel MOÚ.

Internetové stránky se zaměřují na pacienty před, v průběhu i po onkologické léčbě. Dále na spolupracující instituce a jednotlivé lékaře, ale i na širší veřejnost, která chce získat více relevantních informací o nádorových onemocněních a jejich léčbě.

„Při tvorbě webových stránek jsme se inspirovali především u zahraničních institucí podobného charakteru, jako je ta naše. Jsme jediným specializovaným ústavem pro léčbu nádorových onemocnění v ČR. Cítíme velký závazek informovat veřejnost o léčbě a prevenci těchto onemocnění. Chceme, aby informace byly dobře strukturované a srozumitelné, proto zařazujeme řadu grafických prvků. Pro správné pochopení průběhu onkologické léčby, zkrátka co pacienta čeká, jsou vytvořena schémata. Ta poradí nemocným i jejich blízkým, kam v dané fázi onemocnění zavolat, či jak se objednat. Kromě části pro pacienty je další sekce věnovaná lékařům jiných odborností, kteří mají opět přesně popsáno, jak svého pacienta objednat na vyšetření do MOÚ a s kým z našich lékařů se mohou spojit, když potřebují například něco zkonzultovat. Samozřejmostí jsou informace i pro další odborníky o vzdělávacích aktivitách ústavu, o probíhajících vědeckých a výzkumných projektech a podobně,“ popisuje Jiří Šedo, náměstek pro strategie, komunikaci a vzdělávání MOÚ.

Nové internetové stránky mou.cz vznikaly pod vedením Centra komunikace s veřejností MOÚ od závěru loňského roku, spuštěny jsou od 10. června 2021. Grafické prvky vycházejí z jednotné vizuální identity ústavu, kterou připravili studenti a absolventi FaVU VUT.

Web MOÚ je rozdělen na tři základní sekce. Reflektuje také trend současné společnosti v online prostředí, a to snadné a rychlé dostupnosti informací.

Pacientská sekce přehledně informuje o onkologických diagnózách, vyšetřovacích a léčebných metodách, o péči a službách, ale nově také o centrech pro diagnostiku a léčbu. V MOÚ pracuje 22 diagnosticko-léčebných center, která se specializují na jednotlivé onkologické diagnózy, nebo na léčebné postupy a podpůrné programy. Léčebná centra jsou založena na týmové spolupráci lékařů všech odborností společně s nelékařskými zdravotnickými pracovníky všech oborů, které onkologický pacient potřebuje. Princip léčebných center zajišťuje, že se dostane té nejlepší péče nejen pacientům léčeným v MOÚ, ale i pacientům, jejichž diagnostika a léčba probíhá v rámci spolupracujících pracovišť.

Pro návštěvníky web nabízí praktické podrobnosti o současném chodu i pestré historii ústavu, připravena je také rubrika aktualit, důležitých kontaktů a nabídky zaměstnání. Nedílnou součástí je Informační a edukační centrum MOÚ, které je zodpovědné za tvorbu a přípravu vzdělávacích materiálů a osvětových kampaní pro pacienty a veřejnost. Poskytuje také poradenství i bezplatnou informační nádorovou linku na 800 222 322.

Odborná část se soustředí na poskytnutí důležitých informací o vzdělávání, vědě a výzkumu. To jsou oblasti, kterým se MOÚ věnuje od doby svého vzniku. Vyčleněna je také část pro konzultaci pacientů, a to prostřednictvím konziliární ambulance, odborných multidisciplinárních indikačních komisí.

10. 6. 2021

Autor článku: Mgr. Pavel Kachlík, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...