MOÚ obhájil nejvyšší hodnocení v průzkumu Kvalita očima pacientů

MOÚ obhájil nejvyšší hodnocení v průzkumu Kvalita očima pacientů

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) byl již po dvanácté hodnocen v projektu Kvalita očima pacientů (KOP). Výzkum prokázal, že kvalita péče v MOÚ je na vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost za celé zdravotnické zařízení činí 87,5 %. Ústav obhájil nejvyšší rating kvality "A+" a splnil tak podmínky pro zisk certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích zdravotnické zařízení, lékaři a sestry.

Projekt Kvalita Očima Pacientů (KOP) měří kvalitu zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti/spokojenosti pacientů. Výzkumnou technikou je standardizované dotazování pacientů, kteří v době šetření končí svou hospitalizaci. K dotazování se využívá standardizovaný a v českém prostředí ověřený anketní dotazník. Tento dotazník pokrývá osm hlavních indikátorů kvality tzv. dimenzí kvality péče. Zaměřuje se na přijetí pacienta do nemocnice, respekt, ohled a úctu k pacientovi, koordinaci a integraci pacienta do péče, informovanost, edukaci a komunikaci s pacientem, jeho tělesné pohodlí, citovou oporu a zmírnění strachu a úzkosti pacienta, zapojení rodiny a blízkých do péče o pacienta a propuštění a pokračování péče o pacienta.

Hodnocení kvality a péče má tematicky definované oblasti dotazníku. Každá oblast zahrnuje 3-10 škálových otázek. K interpretaci oblastí se využívá statistika, která agreguje otázky do jednoho čísla, což umožňuje provádět statistické analýzy a výsledky lze srozumitelně interpretovat. Celkem je v průzkumu hodnoceno 8 oblastí, u všech přesahuje spokojenost pacientů v MOÚ hranici 80 %. Vůbec nejvyšší spokojenost byla v oblasti propuštění a pokračování péče a zapojení rodiny. Naopak nižší spokojenost oproti průměru vyjadřují pacienti s tělesným pohodlím a citovou oporou. Ve srovnání s rokem 2020 však vzrostla souhrnná spokojenost o 1,6 procentního bodu. Celková průměrná spokojenost s personálem je vysoká a činí u sester 85 % a u lékařů 87 %. Se všeobecnými službami jsou pacienti spokojeni na 77 %. V roce 2021 se MOÚ umístil na prvním místě z celkového počtu 29 hodnocených nemocnic. Celkové výsledky za letošní rok ještě nejsou zveřejněny.

 

Příklady hodnocení pacientů v průzkumu:

„Celému personálu patří veliké a upřímné poděkování za to, že jsem se zde po celou dobu mé léčby cítila maximálně dobře.“

„Byl jsem za svůj život hospitalizován již ve čtyřech nemocnicích. MOÚ je jednoznačně nejlepší.“

„Nemám připomínek možná snad vyřešit krátkodobé parkování před pavilonem při mém odvozu při ukončení léčby.“

„Chtěla bych moc poděkovat celému personálu lékařům, sestřičkám, ošetřovatelům i ošetřovatelkám za vlídný a profesionální příst up. Krásně se o nás starali, zde na oddělení, ale i na JIP, kde jsem také ležela. Přeji vám všem hodně síly a zdaru v obtížné profesi a vše dobré.“

„Chtěla bych na závěr velice poděkovat za perfektní péči celému personálu. Velmi si vážím vysoké profesionality a zároveň lidského přístupu.“

„Vzhledem k tomu, že jsem sama zdravotní sestra, velmi si vážím práce personálu. Tak si představuji ideál nemocnice.“

 

Osm hlavních indikátorů (dimenzí) kvality péče:

  1. Přijetí pacienta do nemocnice
  2. Respekt, ohled, úcta k pacientovi
  3. Koordinace a integrace péče o pacienta
  4. Informace, edukace a komunikace s pacientem
  5. Tělesné pohodlí pacienta
  6. Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta
  7. Zapojení rodiny a blízkých do péče o pacienta
  8. Propuštění a pokračování péče o pacienta

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností, MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...