MOÚ je partnerem projektu pro výzkum vzácných druhů zhoubných nádorů

MOÚ je partnerem projektu pro výzkum vzácných druhů zhoubných nádorů

MOÚ se bude jako partner podílet na projektu “IDEA4RC”, který koordinuje Nadace IRCCS Národního onkologického ústavu v Miláně (Fondazione IRCCS Instituto Nazionale dei Tumori). Tento projekt se realizuje v rámci program Horizon Europe, cluster zdraví - HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-03.

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit datový cloud pro vzácné druhy nádorů (rare cancer - RC). Vytvoření tohoto datového prostoru umožní opětovné využití stávajících vícezdrojových zdravotních dat (údaje z národních registrů, z biobank apod.) napříč evropskými zdravotnickými systémy, a to za použití nových technologií, zejména přístupů umělé inteligence (AI).

Očekává se, že realizovaný „ Datový Ekosystém pro vzácné druhy nádorů“ zlepší kvalitu a organizaci péče o pacienty a pomůže významně zvýšit znalosti o vzácných druzích zhoubných nádorů. To může znamenat průlom v dosavadním výzkumu, což ve svém důsledku přispěje k zajištění rovného přístupu k vysoce kvalitní, odborné péči pro všechny pacienty.  Přístup použitý v tomto projektu bude vyzkoušen v rámci Evropské referenční sítě pro vzácné solidní zhoubné nádory u dospělých (EURACAN).

 

 

Autor článku: Ing. Iva Mládenková, Ph.D., Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...