Mise, vize a cíle MOÚ

Den_11_LETECKE_004

Mise

Jsme unikátním a největším onkologickým centrem v České republice, kde na jednom místě jsou soustředěny vysoce specializované zdravotnické služby, excelentní výzkum a vzdělávání v oblasti prevence, diagnostiky a léčby solidních nádorů. Multioborová spolupráce, respektování práv a partnerský přístup k pacientům a jejich blízkým je naší charakteristikou, která se podílí na úspěchu Masarykova onkologického ústavu.

Ústav je přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR, plní roli hlavního koordinátora onkologické péče pro dospělé se solidními nádory pro Jihomoravský kraj a ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí u sv. Anny vytváří společné Komplexní onkologické centrum, které má v síti českých komplexních onkologických center statut Národního onkologického centra.

Jsme mezinárodně uznávanou institucí, akreditovaným členem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI), členem Evropských referenčních sítí pro vzácné solidní nádory dospělých (EURACAN) a hereditární nádorové syndromy (GENTURIS). Naše mezinárodní postavení dává pacientům záruku poskytování péče stejným způsobem jako v ostatních významných evropských onkologických centrech.


Vize

Vizí je Masarykův onkologický ústav (MOÚ) jako prosperující a excelentní centrum s mezinárodním přesahem, které hraje významnou roli v oblasti onkologické prevence, diagnostiky, léčby, výzkumu a vzdělávání. MOÚ jako spolehlivý partner občanů ve zdraví i nemoci. MOÚ jako samostatný právní subjekt spolupracující s vnějším okolím ku prospěchu všech účastníků zdravotního systému.


Cíle

  1. Být stále vůdčím onkologickým centrem v České republice ve výzkumu a v přenosu inovací a výsledků výzkumu do klinické praxe, a to jak v oblasti diagnostiky a léčby, tak i prevence onkologických onemocnění.
  2. Posilovat postavení Masarykova onkologického ústavu v rámci odborného mezinárodního společenství, a to zejména prostřednictvím aktivního členství v mezinárodních organizacích a infrastrukturách, zahraniční mobilitou zaměstnanců a excelentními výsledky klinické a vědecké práce MOÚ.
  3. V rámci Národního onkologického centra Brno a Regionální onkologické skupiny Jihomoravského kraje vytvářet podmínky pro funkční síť komplexní onkologické péče, která aktivně koordinuje cestu pacienta napříč regionem a poskytuje stabilní a vysoce kvalitní péči založenou na profesionálním přístupu a multioborové spolupráci.
  4. Kontinuálně zvyšovat kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče implementací národních a mezinárodních standardů a průběžnou modernizací pracovišť MOÚ.
  5. Uplatňovat model péče orientované na potřeby onkologického pacienta vytvořeného v rámci projektu INTENT a tento dále rozvíjet s využitím výsledků hodnocení získaných od pacientů a jejich blízkých.
  6. Vybudovat nová pracoviště a rozšířit spektrum poskytovaných služeb pro prevenci, diagnostiku a léčbu onkologických onemocnění, včetně podpůrné a paliativní péče.
  7. Plně elektronizovat a digitalizovat procesy řízení, dokumentace a komunikace uvnitř i vně MOÚ a rozšířit budování podpůrných systémů založených na umělé inteligenci.
  8. Být ekonomicky a personálně stabilní institucí se zdravou firemní kulturou. Poskytovat zaměstnancům dobré podmínky pro jejich práci, osobní rozvoj a odborný růst.
  9. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a s dalšími klíčovými partnery se podílet na vzdělávání a výchově odborníků všech profesí zabývajících se onkologickou problematikou.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...