Vedení nemocnice

Vedoucí Právního oddělení

Mgr. Radek Halouzka, MBA

112_Mgr. Radek Halouzka, MBA
E [obfuscate_1_|103|88|103|110|111|121|98|92|63|103|110|108|41|98|116]
T +420 543 134 123

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ (PrO)

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a absolvent programu MBA ve zdravotnictví. Ještě během svého studia na Právnické fakultě začal v roce 2006 pracovat v MOÚ. Nejprve jako právní asistent, následně jako právník, a od roku 2011 jako Vedoucí Právního oddělení. Od roku 2015 je členem Porady vedení, jakožto poradního orgánu ředitele MOÚ.

Ve své práci se zaměřuje na oblast zdravotnického práva, kterému se dlouhá léta věnuje i v rámci své lektorské činnosti. Podílí se na vzdělávání zdravotnických pracovníků, vystupuje na odborných kongresech a konferencích. Je rovněž zapojen do pracovních skupin, jejichž předmět činnosti souvisí s jeho specializací, a to i v rámci evropských výzkumných infrastruktur (BBMRI-ERIC).

Ve svém volném čase se vedle rodiny, a spolu s ní, věnuje sportu, především lyžování, běhu, turistice a příležitostně pak dobrým vínům. Je absolventem kurzů Vinařské akademie ve Valticích.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.