Masarykův onkologický ústav vede v očích pacientů i zahraničních odborníků

Masarykův onkologický ústav vede v očích pacientů i zahraničních odborníků

Masarykův onkologický ústav vede v očích pacientů i zahraničních odborníků

MOÚ nově získal statut Komplexního onkologického centra Organizace evropských onkologických ústavů („OECI Comprehensive Cancer Centre“) a zařadil se mezi 31 nejprestižnějších onkologických pracovišť v Evropě, které toto hodnocení mají. Do této skupiny patří například Institut Curie v Paříži, Institut Jules Bordet v Bruselu nebo Netherlands Cancer Institute v Amsterdamu. V zemích střední a východní Evropy se nachází pouze dvě onkologická centra s tímto nejvyšším stupněm hodnocení, MOÚ v Brně a NIO v Budapešti.

 „OECI akreditace je zaměřena výhradně na onkologii a představuje cestu, jak překonat rozdíly v organizaci onkologické péče a v přístupu k diagnostice a léčbě v různých částech Evropy. Naplnění všech 332 standardů Organizace evropských onkologických ústavů dává předpoklad, že v daném onkologickém centru je poskytována onkologická péče na požadované úrovni evropské kvality,“ vysvětluje Mgr. Tereza Malá, vedoucí Oddělní kvality a akreditací MOÚ.

„Aby Masarykův onkologický ústav získal nejvyšší stupeň OECI akreditace, musel navíc realizovat i 12 doporučení mezinárodní akreditační komise, která v roce 2017 ústav navštívila. Polovina z těchto doporučení se přímo týkala péče o pacienty,“ upřesňuje prof. Marek Svoboda, ředitel MOÚ. V ústavu byla založena Pacientská rada, která je stále jedinou pacientskou radou při onkologickém centru v ČR. Pro každou diagnózu byly vytvořeny tzv. trasy pacienta (Patient Pathways), které představují standard postupu pacienta od prvního příchodu do MOÚ až po dokončení procesu diagnostiky a zahájení léčby. Tyto trasy obsahují doporučení pro maximální čekací doby, které musí být pravidelně vyhodnocovány. Kromě jiného také doporučují dobu pro sledování pacienta po ukončení akutní fáze onkologické léčby.

Dále byly pro největší diagnostické skupiny vytvořeny pozice koordinátorů péče, kteří se věnují nově příchozím pacientům. Koordinátoři pomáhají pacientům zvládnout svou trasu bez zbytečného zdržení a současně jim poskytují vhodnou edukaci. Na doporučení komise MOÚ posílil psycho-onkologickou péči, pro kterou zavedl moderní nástroje eHealth. Nemocnice také významně navýšila počet klinických hodnocení a domácích i mezinárodních výzkumných projektů. MOÚ, rovněž jako první centrum pro léčbu dospělých onkologických pacientů, ustanovil Molekulární Tumor Board (MTB), což je nepostradatelný nástroj při uplatňování principů precizní medicíny v onkologii. Na základě toho a doložených podkladů, které byly prověřeny při dalším mezinárodním šetření, jenž proběhlo v červenci 2022, udělila OECI v únoru 2023 Masarykovu onkologickému ústavu statut Komplexního onkologického centra. To MOÚ pomůže při navazování další mezinárodní spolupráce a objevování dobrých příkladů z praxe českým pacientům.

V březnu 2023 MOÚ rovněž obhájil pozici centra evropské sítě pro léčbu vzácných nádorů u dospělých (ERN EURACAN) a jako první v ČR a pátý v Evropě získal akreditaci pro sběr a ukládání vzorků nádorů pro výzkum rakoviny do banky biologického materiálu (BBM).

BBM MOÚ byla založena roku 2000 a je nejstarší biobankou v ČR systematicky uchovávající vzorky lidských nádorů v parách tekutého dusíku. Její existence vytvořila podmínky pro vznik národní infrastruktury pro biobankování v ČR, BBMRI-CZ (2010 mapa VVI v ČR), kterou v současnosti tvoří 8 pracovišť v ČR. V BBM MOÚ je uskladněno téměř 200 000 vzorků biologického materiálu, které pro účely výzkumu darovali naši onkologičtí pacienti. „To rozšiřuje naše možnosti preklinického (translačního) a klinického výzkumu a přispívá k novým inovacím v onkologické diagnostice a léčbě,“ sděluje doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D., vedoucí BBM MOÚ a národního uzlu BBMRI.CZ. „Spolupráce uvnitř české sítě BBMRI.CZ a evropské velké infrastruktury pro biobankování BBMRI-ERIC umožňuje výzkum i nádorů, který by byl jinak stěží realizovatelný (např. výzkum vzácných nádorů, populační a preventivní studie),“ dodává doc. Hrstka.

 Z hlediska péče o pacienty se vzácnými nádory je MOÚ v ERN síti EURACAN akreditován pro nejvyšší počet diagnostických skupin v ČR (8 z 10) a současně spolupracuje s druhým největším centrem sítě EURACAN ve FN Motol. To umožňuje odborníkům z ČR se zapojovat do přípravy evropských doporučených postupů pro léčbu vzácných nádorů a v případě potřeby tyto pacienty pomocí bezpečných nástrojů konzultovat se zahraničními centry. „Aktivní zapojení MOÚ do ERN sítě EURACAN pomáhá našim odborníkům získávat nové znalosti o těchto nádorech a pacientům přináší klinické studie, kterých u vzácných onemocnění obecně není mnoho,“ dodává MUDr. Jana Halámková, vedoucí centra EURACAN v MOÚ.

Projekt Kvalita Očima Pacientů (KOP) měří kvalitu zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti/spokojenosti pacientů pomocí anonymních standardizovaných dotazníků. Poskytuje objektivní a statisticky průkazné informace o kvalitě jednotlivých zdravotnických pracovišť. Výsledky projektu dokáží porovnat mezi sebou kvalitu nejen celých zdravotnických zařízení, ale i jednotlivých odborných pracovišť v různých zařízeních po celé republice. Masarykův onkologický ústav se do projektu zapojil již po dvanácté. Benefitem pravidelného šetření je tak i možnost sledovat vývoj spokojenosti pacientů MOÚ v čase. MOÚ obhájil nejvyšší rating kvality A+ a splnil podmínky pro zisk certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech kategoriích (lůžkové zdravotnické zařízení, lékaři a sestry),“ sděluje RNDr. Tomáš Raiter, vedoucí projektu.  

16. 5. 2023

Autor článku: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., RNDr. Tomáš Raiter, Mgr. Tereza Malá, MUDr. Jana Halámková a doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...