Masarykův onkologický ústav se umístil na 2. místě v hodnocení finančního zdraví nemocnic

Masarykův onkologický ústav se umístil na 2. místě v hodnocení finančního zdraví nemocnic

Masarykův onkologický ústav patří mezi nejlepší z nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR v oblasti finančního zdraví.

Organizace HealthCare Institute o. p. s. ve spolupráci s odbornými partnery, společností AUDIT ONE s. r. o. a společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. provedla i letos unikátní hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví v oblastech, ve kterých může ovlivňovat spokojenost pacienta. Finanční zdraví nemocnic bylo hodnoceno z veřejně dostupných údajů – tj. účetní závěrky v případě nemocnic - obchodních společností a z veřejně dostupných účetních závěrek a dotazování v případě ostatních subjektů. Pro posouzení finančního zdraví byly aplikovány jednotné poměrové ukazatele a jednotné váhy pro obě skupiny nemocnic, kterými jsou nemocnice obecné a nemocnice fakultní. Z celkového počtu 109 hodnocených nemocnic se Mararykův onkologický ústav umístil na 2. místě.

Finanční zdraví nemocnic není posuzováno podle prospěchu vlastníka či zřizovatele a podle dosaženého výsledku hospodaření. Vychází z obecného faktu, že dobrá finanční kondice nemocnic ovlivňuje jak kvalitu poskytovaných služeb, tak i spokojenost pacientů a zaměstnanců.

Detailní výsledky hodnocení v kategorii Finanční zdraví.

Podrobná tisková zpráva.

8. 12. 2023

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...