Masarykův onkologický ústav hledá nové partnery pro spolupráci doma i v zahraničí

Masarykův onkologický ústav hledá nové partnery pro spolupráci doma i v zahraničí

Na přelomu května a června proběhly dvě významné návštěvy v rámci budování spolupráce se zahraničními i domácími partnery. Na první z nich do Komplexního onkologického centra* v Oslu (Oslo University Hospital - Comprehensive Cancer Centre/The Radium Hospital) vyjela na konci května delegace Masarykova onkologického ústavu vedená jeho ředitelem prof. Markem Svobodou. Doprovodili ho náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání doc. Tomáš Kazda a výkonný ředitel BBMRI. CZ doc. Roman Hrstka.

Naši i norskou instituci pojí nejen podobná datace vzniku ve třicátých letech minulého století, ale jak se v průběhu návštěvy ukázalo, prošly i podobným vývojem. Obě mají kromě klinické části i vlastní výzkumnou základnu, obě jsou akreditovanými členy Organizace evropských onkologických ústavů OECI. The Radium Hospital je ve srovnání s MOÚ větší institucí realizující ve větším rozsahu i excelentní klinický a translační výzkum. Podobně jako MOÚ prochází v současnosti výrazným rozvojem své infrastruktury.

Smyslem návštěvy bylo představit si vzájemně své instituce a případně najít témata pro rozvoj bilaterální spolupráce, což se také podařilo. Uskutečnila se také prohlídka prostor nové nemocnice i výzkumného centra. Obě strany se shodly na možnostech spolupracovat zejména v oblastech precizní medicíny, onkologické prevence, radiobiologie, gerontoonkologie, péče o onkologické přeživší a biobankování. Zástupce norské strany vystoupí na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Druhým důležitým setkáním byla na začátku června návštěva představitelů Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR** (ÚOCHB) v Masarykově onkologickém ústavu. Jednání se účastnila také jejich dceřiná společnost pro podporu transferu výsledků výzkumu do praxe, bioinovační centrum i&i Prague. ÚOCHB je výzkumnou institucí světového významu, ze které vzešla řada významných léčiv, např. oxytocin, desmopresin, azacitidin, nebo celá skupina antivirotik uplatňujících se v léčbě HIV. Jednání byla zaměřena především na podporu translačního výzkumu v rámci Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR), kterého jsou obě instituce členy, a možnostech vzájemné pomoci při klinickém zkoušení nových látek, které ÚOCHB vyvíjí.

Více informací o partnerech:

OUH - Institute for Cancer Research
Oslo Cancer Cluster
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

* Za OUH-CCC se v Norsku jednání zúčastnili prof. Sigbjørn Smeland, ředitel klinické divize OUH-CCC, prof. Kjetil Tasken, ředitel výzkumné divize (Institute of Cancer Research), a jejich kolegyně a kolegové prof. Åslaug Helland, Dr Mari Nygård, Moya Edith Thompson Berli, Mag. art. Per Magnus Mæhle a Ketil Widerberg, MBA.

** Návštěvě prof. Jana Konvalinky, ředitele ÚOCHB, dr. Zuzany Kečkéšové, vedoucí výzkumné skupiny ÚOCHB a dr. Jiřího Moose, CEO i&i Prague, předcházelo jednání prof. Marka Svobody, doc. Tomáše Kazdy a doc. Radky Lordick Obermannové, vedoucí jednotky fáze I MOÚ, v ÚOCHB v Praze na začátku dubna. V MOÚ se k nim připojili doc. Roman Hrstka, doc. Regina Demlová, ředitelka infrastruktury CZECRIN, vedoucí Oddělení klinických studií v MOÚ, doc. Tomáš Brázdil, FI MU, dr. Bořivoj Vojtěšek, vědecký ředitel RECAMO a jednotliví vedoucí výzkumných skupin RECAMO.

 

10. 6. 2024

Autor článku: Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...