Lékaři Oddělení radiologie MOÚ úspěšně provedli biopsii komplikovaně uloženého ložiska jater za použití moderních technologií

Lékaři Oddělení radiologie MOÚ úspěšně provedli biopsii komplikovaně uloženého ložiska jater za použití moderních technologií

MOÚ měl zapůjčený pokročilý navigační systém IMATICS. Jedná se v ČR o úplnou novinku. Zařízení umožnuje v reálném čase zaměřit ložisko zachycené na CT a provést přesný odběr vzorku bioptickou jehlou s vysokou přesností a minimální traumatizací okolních tkání.

Díky této navigaci se výrazně rozšiřuje přesnost, rychlost, možnost zacílit menší léze nebo ložiska v problematickém uložení u cév, nervů nebo jiných struktur, které je potřeba uchránit poškození. Rozšířuje se spektrum možných zákroků v páteři, plicích, pánvi nebo jiných anatomicky složitých situacích u onkologických pacientů. Výrazně se zvyšuje i bezpečnost celé intervence a snižuje dávka záření, protože se omezení nutnost opakovaných CT kontrol v průběhu zákroku. Možnost odběru i z obtížně přístupných a menších ložisek zrychluje celý diagnostický proces a zahájení cílené léčby, která se tak může nasadit už v časnějším stadiu onemocnění a vede i ke zlepšení celkových výsledků léčby základního onemocnění.

Průběh zákroku probíhá následovně. Radiolog při samotném odběru vzorku pohybuje upevňovacím zařízením pro jehlu nad cílovou oblastí, pro zjisštění anatomie pacienta a naplánování trajektorie. Jakmile je zvolena optimální trajektorie, upevňovací zařízení s jehlou je připraveno ke kontrolovanému zavedení pomocí dynamické orientace.


Přístroj byl dnes zapůjčen dodavatelskou firmou Imactis a úspěšně byly provedeny biopsie u dvou pacientů.
 

 

Autor článku: Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...