Formulář Objednání pacienta na konzilium v MOÚ je určen pro pacienty s ŽÁDANKOU od lékaře.


Žádost o termín Konzilia pro pacienta

Pacient:

Bydliště

Centrum pro diagnostiku a léčbu MOÚ, do něhož spadá moje diagnóza.

Zde vložte fotografii nebo sken žádanky od lékaře. Bez žádanky není možné se objednat.

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv změny oznámím Správci, tj. Masarykovu onkologickém ústavu.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...