Reference

placeholder_muz

Chci Vám říct, že jste nejlepší nemocnice v naší republice, celé vedení je vynikající. Jsem už léta Vašim pacientem, jsem rád, že ve své nemoci jsem v tak vynikající nemocnici. Za ta léta, co k Vám chodím, jsem nenašel i jedinou chybu na chodu nemocnice, personál vynikající. Chtěl bych, abyste poděkovali panu doktorovi na chirurgii Lukáši Fialovi, je to skvělý doktor i jako člověk je vynikající, laskavý.

Jan

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.