zpět na kontakty

Ing. Eva Konečná

Od června roku 2010 zastává pozici vedoucí Oddělení informatiky. Cesta do těchto výšin pro ni byla poměrně dlouhá. Vystudovala Fakultu elektrotechniky na Vysokém učení technickém, obor Biomedicínské inženýrství. 

V dubnu roku 1994 nastoupila do MOÚ na pozici technika. Měla na starost řešení problémů s výpočetní technikou a zajišťovala podporu uživatelům. V této době se začal na ústavu implementovat nemocniční informační systém, který se jí stal osudným (v dobrém slova smyslu). 

Systém je šitý na míru jednotlivým pracovištím. Stála u samého vývoje, jehož řešení měla společně s programátory na starost. Předávala jim popisy pracovních procesů, navrhovala jejich zjednodušení. Po celou dobu svého fungování na MOÚ je v přímém kontaktu se zdravotnickými pracovníky a snaží se jim naslouchat. Systém se za její působnosti začal postupně rozrůstat a dnes je unikátním komplexem evropského rozměru, na který je náležitě pyšná.

Cílem jejího snažení je spojenost uživatelů nejen daného systému, ale všech systémů které oddělení informatiky spravuje. Její životní motto zní: “S úsměvem jde všechno líp!”

Loading...