Evropská síť klinických studií založených na konceptu precizní medicíny

Evropská síť klinických studií založených na konceptu precizní medicíny

Evropská komise schválila v pondělí 24.dubna 2023 projekt „ Precision Cancer Medicine Repurposing System Using Pragmatic Clinical Trials (PRIME-ROSE)“, jehož se bude Masarykův Onkologický Ústav účastnit jako asociovaný partner.

Projekt PRIME-ROSE je financován z programu Horizont Evropa v rámci Mise Rakovina (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03) částkou 5,969 mil. EUR a bude ho realizovat konsorcium složené z 24 partnerů po dobu pěti let (2023-2028). Tento celoevropský projekt vede profesor Kjetil Taskén, vedoucí Ústavu pro výzkum rakoviny v Oslo University Hospital Comprehensive Cancer Center v Norsku.

Cílem projektu je umožnit přístup co největšímu počtu pacientů k cílené terapie v rámci konceptu precizní onkologie, kdy správně indikovaná terapie správnému pacientovi může zásadně prodloužit život a zlepšit jeho kvalitu. To vyžaduje implementaci molekulární diagnostiky, zlepšení dostupnosti cílených léků a harmonizace přístupů v rámci národních zdravotnických systémů napříč EU. PRIME-ROSE staví na řadě národních akademicky iniciovaných klinických studiích založených na konceptu precizní onkologie, které prokázali efektivitu tohoto přístupu. Projekt se snaží o vytvoření sítě podobných klinických studií, které se budou zabývat lokálními prioritami, ale současně budou spolupracovat na mezinárodní úrovni s dopadem na zdravotnický systém v celé EU.

Odkaz na oficiální tiskovou zprávou: https://www.matrix-fkb.no/news/prime-rose-a-european-precision-cancer-medicine-trial-network-and-implementation-initiative-funded-by-the-eu-cancer-mission

25. 4. 2023

Autor článku: MUDr. Peter Grell, Ph.D. a Ing. Iva Mládenková, Ph.D.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...