Vedení nemocnice

Náměstek pro vědu a výzkum

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

043_Kazda Tomáš, doc. MUDr. Ph.D.
E tomas.kazda@mou.cz
T +420 543 136 902

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE (KRO)
lékař

ODBOR VĚDY A VÝZKUMU (OVV)
náměstek pro vědu a výzkum

V MOÚ začal působit již jako student Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v roce 2009, a to v rámci zapojení se do výzkumného neuroonkologického programu na Klinice radiační onkologie. Vzniklo tím spojení, které trvá dodnes.

Jeho kmenovým pracovištěm je nadále radioterapie. Od poloviny roku 2019 působí v MOÚ na pozici náměstka pro vědu a výzkum. Má za sebou také bohatou akademickou a výzkumnou činnost. Zájem o obor si ještě více prohloubil díky roční stáži v USA na prestižní Mayo Clinic v Rochesteru, která pro něj byla významným katalyzátorem jeho další, nejen výzkumné, činnosti.

Neuroonkologické problematiky se tak týká jeho habilitační i disertační práce. Oba tituly obhájil na své alma mater. Disertační práce byla navíc v roce 2018 oceněna cenou rektora Masarykovy univerzity. Ve své práci se snaží, kromě integrace výzkumných a klinických pracovníků, o vybudování podpůrného týmu a přátelských podmínek pro další rozvoj vědy a výzkumu v MOÚ.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...