Vedení nemocnice

Zástupce ředitele

Náměstek pro léčebně preventivní péči

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

153_Kiss Igor, doc. MUDr. Ph.D.
E [obfuscate_1_|106|96|107|112|63|108|102|109|43|98|121]
T +420 543 134 102

KLINIKA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE (KKOP)
přednosta KKOP

Vystudoval lékařskou fakultu J. E. Purkyně (dnešní Masarykova Univerzita) v Brně. Od roku 1989 pracoval na II. interní hemato-onkologické klinice ve FN Brno. Absolvoval roční stáž v USA na School of Pharmacy and Medicine, University of Kansas, a dokončil doktorské studium (Ph.D.). Od roku 1997 pracoval jako primář Oddělení klinické onkologie ve FN Brno.

Od roku 2009 vykonával deset let funkci primáře na klinice Komplexní onkologické péče v MOÚ. V roce 2019 se pak stal přednostou kliniky. Současně od roku 2009 vykonává funkci náměstka ředitele (LPP).

V průběhu celé své praxe se zaměřuje na individualizaci léčebné strategie nádorových onemocnění, predikci léčebné odpovědi – predikci senzitivity a rezistence na chemoterapii, cílenou léčbu a imunoterapii. Tento dlouhodobý odborný zájem byl i tématem jeho habilitační práce, kterou završil v roce 2017 získáním titulu docent v oboru Onkologie na Lékařské fakultě Masarykovy University v Brně.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...