Daňové souvislosti poskytnutí daru

Daňové souvislosti poskytnutí daru (po 1. lednu 2015)

 

Pro fyzické osoby (viz § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů):

  • Od základu daně z příjmů fyzických osob lze odečíst hodnotu daru poskytnutého Masarykovu onkologickému ústavu na účely zdravotnické.
  • Úhrnná hodnota všech darů ve zdaňovacím období však musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1.000 Kč.
  • V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

 

Pro právnické osoby (viz § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů):

  • Od základu daně z příjmů právnických osob lze odečíst hodnotu daru poskytnutého Masarykovu onkologickému ústavu na účely zdravotnické.
  • Úhrnná hodnota všech darů ve zdaňovacím období však musí činit alespoň 2.000 Kč.
  • U hmotného nebo nehmotného majetku je hodnotou bezúplatného plnění nejvýše zůstatková cena hmotného majetku nebo hodnota zachycená v účetnictví u ostatního majetku.
  • V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů.
  • Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...