Centrum pro precizní onkologii

Léčba nádorů je tradičně přímo odvislá od toho, v jakém orgánu nádor vznikl. Výzkum rakoviny nám ale odhalil, že některé nádory z různých orgánů mají společné stejné genetické mutace. A naproti tomu některé nádory ze stejného orgánu se mohou zásadně lišit. 

Precizní onkologie je inovativní přístup k léčbě rakoviny, který zajišťuje, že Vaše léčba je speciálně navržena a zaměřena na Vaši jedinečnou formu onemocnění. Vyhodnocujeme při tom komplexní molekulární charakteristiku nádoru pomocí různých genetických metod, abychom lépe pochopili jeho biologii a zjistili, který mutovaný gen (geny) je zodpovědný za agresivní chování. Na základě toho se snažíme vytvořit léčebný protokol cílený právě na tyto mutace s cílem zlepšit výsledky léčby a eventuálně snížit nežádoucí účinky terapie. 

1Co nabízíme

Moderní vyšetřovací metody

Precizní medicína může fungovat jen díky rozvoji moderních molekulárních metod. V rámci precizní onkologie se snažíme o komplexní molekulární charakteristiku nádoru pomocí analýzy desítek až stovek genů v DNA nádoru.

Komplexní léčba

Často kombinujeme různé způsoby léčby. Naši specialisté vybírají pro každého pacienta ten nejlepší postup. Nabízíme vše na jednom místě: chirurgie, endoskopie, intervenční radiologie, radioterapie, protinádorová farmakoterapie, podpůrná terapie a další. V rámci precizní medicíny je hlavním léčebným postupem cílena léčba a imunoterapie.

Péče a služby

V MOÚ poskytujeme odbornou péči a služby, které pacientům pomáhají  k vyšší kvalitě života během onemocnění rakovinou, a tím i lepšímu průběhu léčby a uzdravování.


2Jak se objednat


3Cesta nového pacienta

V rámci precizní onkologie jsou konzultováni pacienti, kteří jsou většinou již léčeni po pokročilý nádor a absolvovali již nějakou onkologickou léčbu. Ke konzultaci jsou pacienti odesíláni jejich ošetřujícími onkology.

1

Mám pokročilý nádor

a již jsem absolvoval onkologickou léčbu

Ošetřující onkolog (mimo MOÚ nebo v MOÚ) indikuje vyšetření

cestou molekulárního tumor boardu.

Onkolog kontaktuje vedoucího Centra precizní medicíny

Vyšetření

cestou molekulárního tumor boardu.

Komplexní genomické profilování

1

Mám pokročilý nádor

a již jsem absolvoval onkologickou léčbu

Ošetřující onkolog (mimo MOÚ nebo v MOÚ) indikuje vyšetření

cestou molekulárního tumor boardu.

Onkolog kontaktuje vedoucího Centra precizní medicíny

Vyšetření

cestou molekulárního tumor boardu.

Komplexní genomické profilování

Následuje:

1

Zhodnocení výsledků vyšetření

Indikace a doporučení specifické terapie

cestou molekulárního tumor boardu.

Systémová léčba

cestou ošetřujícího onkologa.

Následuje:

1

Zhodnocení výsledků vyšetření

Indikace a doporučení specifické terapie

cestou molekulárního tumor boardu.

Systémová léčba

cestou ošetřujícího onkologa.


4Centrum v číslech

Jsme akreditovaným onkologickým centrem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Institutes). Sledujeme a vyhodnocujeme řadu parametrů ve vztahu ke kvalitě léčby. Níže uvádíme počet pacientů a výkonů.


6Jak nás vidí pacienti

Pacienti, jejich příbuzní a blízcí jsou našimi partnery. Kromě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče získáváme zpětnou vazbu i od Pacientské rady MOÚ, pacientských organizací, ale i z vnitřních a externích šetření spokojenosti. Níže uvádíme výsledky posledního průzkumu „Kvalita očima pacientů“ týkající se pracovišť Centra pro nádory precizní onkologie.  


7Výzkum

Den_04_068

Precizní onkologie je prudce se vyvíjející obor. Souvisí to s rozvojem moderních biotechnologií a výzkumem a vývojem nových léčebných preparátů. Centrum pro precizní onkologii proto úzce spolupracuje s Oddělením klinického hodnocení, především pak s jednotkou studií fáze I. Právě studie časných fází zpřístupňují pacientům potenciálně účinnou léčbu, která zatím není dostupná v běžné klinické praxi.

Centrum pro precizní onkologii spolupracuje s jinými centry pro léčbu nádorů, neboť jeho oborová náplň není definovaná histologií nádorů, ale spíše biologickou podstatou nádorového bujení. Členové Centra pro precizní onkologii se podílejí na výzkumu predikce odpovědi na cílenou nebo biologickou léčbu napříč různými onkologickými diagnózami a jsou řešiteli řady vnitroústavních grantu nebo grantů GAČR a AZV.


8Spolupráce

Centrum precizní onkologie úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí Brno, a to jak s Interní hematologickou a onkologickou klinikou, tak s Klinikou dětské onkologie.


9Edukační materiály

V MOÚ provozujeme Informační a edukační centrum, kde Vám naše pracovnice rády poskytnou další informace o nabízených službách nebo předají vzdělávací materiály o prevenci, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění. Informační a edukační centrum MOÚ pořádá rovněž řadu vzdělávacích a kulturních aktivit, které pro Vás mohou být zajímavé.

+420 800 222 322 Informační a edukační centrum

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...