Budoucnost precizní medicíny v onkologii budou odborníci diskutovat na konci dubna v Brně

Budoucnost precizní medicíny v onkologii budou odborníci diskutovat na konci dubna v Brně

Personalizace léčby v onkologii, dostupnost pro pacienty a budoucnost precizní medicíny a možnosti zvýšení její dostupnosti, ale i možná úskalí, to vše budou témata osmé konference nadačního fondu PharmAround. Po delší odmlce, způsobené pandemií covid-19, se tak opět setkají odborníci medicínských oborů, ministerstva zdravotnictví, pojišťoven a dalších zainteresovaných stran v hotelu Courtyard by Marriot v Brně, a to 27. dubna 2022.

Personalizovaná medicína se dostává do popředí zájmu a přináší řadu pozitivních výsledků, ale i množství otázek a překážek, které je třeba popsat a odstranit. Svým konceptem personalizovaná léčba v onkologii vyzývá k inovativním přístupům, které mohou zlepšit a zpřesnit léčby řady onemocnění. Konference se bude tomuto tématu věnovat formou přednášek a panelové diskuze, a to ve 2 blocích.

První blok se zaměří na odbornou problematiku personalizované farmakoterapie v solidní onkologii s představením platformy GENESIS pro multicentrickou národní spolupráci „molekulárních tumor boardů“ a dalších možností, jak posunout personalizovanou léčbu k vyšší účinnosti a preciznosti a tím lepším výsledkům pro pacienty.

Druhý blok bude diskutovat stávající a budoucí výzvy zavádění principů precizní medicíny v onkologii. Správná léčba, která se dostane ve správný čas a ke správnému pacientovi je výzvou, kterou je třeba vidět jak z hlediska regulačního, legislativního, ale i úhradového.

O své pohledy se podělí odborníci z ministerstva zdravotnictví, pojišťoven, SÚKL, zástupci průmyslu, klinici i akademici. Konference je pořádána nadačním fondem PharmAround ve spolupráci s Farmakologickým ústavem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, výzkumnou infrastrukturou CZECRIN a Masarykovým onkologickým ústavem v Brně. Určena je pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry, zástupce farmaceutického průmyslu, akademické a ostatní odborníky v oblasti klinických hodnocení, farmakoterapie, HTA a klinické farmakologie, pacienty a zástupce pacientských organizací. Pro registraci a organizační informace navštivte www.pharmaround.cz.

 

  • Nadační fond PharmAround byl založen v lednu 2015. Svou činností navazuje na úspěšný projekt Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU). Jeho cílem je pomocí vzdělávacích aktivit zvýšit povědomí o problematice životního cyklu léčiv zejména ve vztahu ke klinickým studiím, farmakovigilanci nebo farmakoekonomickým aspektům. Nadační fond pořádá odborné kurzy, workshopy a odborné konference pro lékaře, pedagogy, výzkumné pracovníky, studenty, širokou veřejnost a podporujeme nezávislý přístup k informacím. LF MU je jednou ze zakládajících fakult Masarykovy univerzity v Brně. Nabízí vzdělání v magisterských studijních programech všeobecným lékařům, zubním lékařům, klinickým embryologům a vyučuje řadu nelékařských zdravotnických studijních programů, bakalářských i navazujících magisterských.
     
  • CZECRIN je výzkumná infrastruktura podporující realizaci akademického klinického výzkumu v České republice. Jako český uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu ECRIN-ERIC zásadním způsobem přispívá k zapojení akademických institucí do mezinárodního projektu klinického výzkumu.
     
  • Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je špičkovým specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, jedinečným zdravotnickým zařízením v České republice. Jsou v něm soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci i osvětu pro širokou veřejnost. Zaměřuje se na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu.

Autor článku: Mgr. Andrea Francúzová, [obfuscate_1_|104|101|94|102|64|111|95|89|105|109|96|105|103|108|110|99|37|91|113], Mgr. Anna Svobodová, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...