Brněnské onkologické dny se uskuteční online – kromě novinek v léčbě bude tématem i COVID-19

Brněnské onkologické dny se uskuteční online – kromě novinek v léčbě bude tématem i COVID-19

MOÚ pořádá ve dnech 13.–15. října odbornou konferenci Brněnské onkologické dny (eBOD), letošní 44. ročník se uskuteční on-line v elektronické podobě. Odborný program je cílený zejména na lékaře a zdravotnické pracovníky zabývající se diagnostickými metodami a léčebnými postupy v onkologii. Program bude zaměřen na novinky v onkologii, imunoterapii solidních nádorů, precizní medicíně, ale také onemocnění COVID-19.

Během své existence si Brněnské onkologické dny, společně s Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP), získaly takovou přízeň účastníků, že se staly největší celostátní odbornou akcí, která zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Loňského ročníku se zúčastnilo více než 2 200 zdravotníků.

„Bohužel, situace způsobená COVID-19 vedla nejen k posunu konání konference z původního jarního termínu, ale nakonec i ke změně formátu. Odborný program 44. ročníku Brněnských onkologických dnů se letos uskuteční v elektronické podobě a je cílený zejména na lékaře a zdravotnické pracovníky zabývající se diagnostickými metodami a léčebnými postupy,“ sdělil ředitel MOÚ profesor Marek Svoboda.

Letošní ročník mohou registrovaní účastníci sledovat v živém videopřenosu v on-line prostředí, ale bude k němu vydán také Sborník 44. BOD a 34. KNZP, který již byl připraven pro původní termín v dubnu 2020. Odborný program bude po on-line vysílání současně zpracován jako záznam, který bude po skončení konference přístupný registrovaným účastníkům v archívu na stránkách www.onkologickedny.cz.

V průběhu živého vysílání bude možné se dotazovat přednášejících a členů odborného panelu nebo se zapojit se svými zkušenostmi do diskuze prostřednictvím chatu. „Věřím, že i letošní on-line 44. ročník konference Brněnské onkologické dny bude příležitostí k interaktivní diskuzi nad aktuálními tématy v onkologii. Bude nám ctí, přijmete-li naše pozvání,“ doplnil ředitel MOÚ Marek Svoboda.

Opět je připraven pestrý odborný program:
V úterý 13. října 2020 bude e-BOD44 věnovaný pokrokům v imunoterapii solidních nádorů a v precizní medicíně v onkologii.
Středa 14. října 2020 bude patřit výhradně novinkám v onkologické léčbě.
Ve čtvrtek 15. října 2020 zazní vše důležité, co potřebujeme vědět o onemocnění COVID-19, zejména ve vztahu k onkologickým pacientům a jejich léčbě.

Program bude doplněn o řadu zajímavých odborných sdělení v průběhu satelitních sympózií. Kompletní program je uveřejněn na webu konference. Odkaz pro sledování živého přenosu a přihlašovací kód obdrží e-mailem před začátkem konference každý registrovaný účastník.

Registrace k účasti je možná pouze elektronicky na stránkách www.onkologickedny.cz, a to do 9. října 2020. V registračním systému bude uložen i certifikát o účasti pro celoživotní vzdělávání.

 

8. 10. 2020

Autor článku: Mgr. Pavel Kachlík, Centrum komunikace s veřejností

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...