DSC00998

Úsek kvality a akreditací

zpět na seznam pracovišť
 

Úsek kvality je organizován s cílem systémově a průběžně vyhledávat rizika poskytovaných zdravotních služeb, analyzovat je, a na jejich základě zavádět změny vedoucí ke kontinuálnímu zlepšování procesů v MOÚ. Program kvality je realizován v rámci integrovaného systému, který je v souladu s doporučením na národních úrovních Rady Evropy z roku 1997. Požadavky na zajištění kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb formulovala Rada EU v „Doporučení o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí“, WHO/ Aliance pro bezpečí pacientů a OECD. Zaměstnanci Úseku kvality navrhují v souladu s popsaným programem koncepci řízení kvality a bezpečí v MOÚ, organizují a provádějí sledování zavedeného interního systému kvality zdravotní péče v MOÚ a podílí se na koncepci zvyšování kvality jednotlivých procesů napříč ústavem. Odpovídají za řízení a aktualizaci Programu zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v MOÚ. Organizují a provádí řízení rizik v oblasti zdravotní péče.

1Kontakty

T +420 543 135 226, +420 543 134 114

Vedoucí centra: Mgr. Tereza Malá

Po 8.00–15.00
Út 8.00–15.00
St 8.00–15.00
Čt 8.00–15.00
8.00–15.00

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb v ČR je stanoveno v zákoně o zdravotních službách. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb jsou uveřejněny ve Věstníku MZ ČR č. 13/2021.


2Kde nás najdete

Úsek kvality – Masarykův pavilon, suterén (pod ředitelstvím)

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

Mgr. Tereza Malá

Vedoucí Oddělení kvality a akreditací


[obfuscate_1_|115|100|94|99|92|63|100|108|108|41|98|113]

+420 543 13 5226

Bc. Petra Šimková


[obfuscate_1_|111|92|113|105|92|45|106|102|100|102|110|109|94|55|104|110|108|43|90|117]

+420 543 13 5226

Mgr. Alena Komínková

Zaměstnanec Úseku kvality


[obfuscate_1_|96|99|98|101|92|45|98|108|100|100|109|98|108|109|92|63|100|108|108|41|98|113]

+420 543 13 5226

MVDr. Olga Sapožnikov, Ph.D.


[obfuscate_1_|110|99|100|88|41|114|88|109|102|117|109|96|104|102|113|63|100|108|108|41|98|113]

+420 543 13 6916


4Další informace

Cílem zaměstnanců Úseku kvality, ale i ostatních zaměstnanců MOÚ, je nadále podporovat zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče, implementovat nové požadavky kvality do praxe a objektivně hodnotit kritéria péče požadované legislativou ČR, vnitřní dokumentací MOÚ, národními a mezinárodními standardy zdravotních služeb.

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...