Den_10_032

Úsek banky biologického materiálu

zpět na seznam pracovišť
 

Banka biologického materiálu (BBM) dlouhodobě uchovává zamražené či jinak zpracované tkáně a další lidský biologický materiál nejen onkologických pacientů, ale také zdravých jedinců. Veškeré skladované vzorky a k nim přidružená data jsou vždy archivovány se souhlasem dárce. Tyto unikátní vzorky mají nemalou výzkumnou hodnotu, čímž přispívají k modernímu výzkumu a také k urychlení aplikace vědeckých výsledků do klinické praxe. Provoz BBM je nastaven tak, aby splňoval všechny standardy kvality nezbytné pro práci s humánním materiálem, včetně právních a etických principů. Kontinuální činnost a další rozvoj BBM vyžaduje institucionální podporu a týmovou spolupráci pracovníků řady pracovišť, zejména Oddělení laboratorní medicíny, Oddělení onkologické patologie, Oddělení genetiky a epidemiologie nádorů a RECAMO, kde se odebraný materiál zpracovává, ukládá a archivuje.

Úsek banky biologického materiálu disponuje nejen unikátními klinickými vzorky a kvalitními přidruženými daty, ale také expertními znalostmi a moderními technologiemi v oblasti biobankingu.

Velká výzkumná infrastruktura BBMRI.cz

Banka biologického materiálu MOÚ je zakládajícím členem panevropské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) a současně národním koordinátorem pro biobankování v rámci velké výzkumné infrastruktury BBMRI.cz. Jedním z hlavních cílů této sítě biobank je na národní úrovni sjednotit právní, etické a společenské principy spolu s optimalizací postupů a metodik tak, aby u všech členů BBMRI.cz byly dosaženy minimální standardy kladené na management kvality dle metodik platných v EU. Dalším cílem je zprostředkovat a především usnadnit stávajícím i nově vzniklým biobankám evidenci, standardizaci a harmonizaci klinických, případně jiných typů přidružených dat v souladu s ostatními biobankami, které jsou sdruženy v konsorciu BBMRI-ERIC.  Zásadní roli ve funkčnosti jednotlivých biobank také hraje spolupráce a vývoj webových online nástrojů, které umožní snadné vyhledávání vzorků, přehlednou komunikaci žadatelů nejen s českými, ale i evropskými biobankami.

1Kontakty

+420 543 133 318 (Mgr. Eva Růčková, Ph.D.)

+420 543 133 346 (RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.)

[obfuscate_1_|98|102|109|113|88|98|107|63|95|89|108|105|104|43|90|121]


2Kde nás najdete

Morávkův pavilon (RECAMO), suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Výkonný ředitel Banky biologického materiálu


[obfuscate_1_|103|105|114|113|98|96|55|108|108|108|45|90|121]

+420 543 13 3321

+420 543 13 3306

MUDr. Ondřej Bílek

Výzkumný pracovník na projektu Oncobiom


[obfuscate_1_|97|96|107|98|98|63|100|110|114|37|98|113]

+420 543 13 4003

+420 543 13 4008

Mgr. Zdenka Dudová, Ph.D.

Koordinátor pro IT a data


[obfuscate_1_|121|91|100|107|98|96|37|99|114|91|110|109|96|61|100|110|108|45|96|113]

+420 543 13 3317

Mgr. Jitka Forejtová Zhořová

Projektový manažer


[obfuscate_1_|105|96|115|104|88|45|93|110|111|92|105|107|110|115|88|63|100|110|114|37|98|113]

+420 543 13 3346

MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D.

Výzkumný pracovník na projektu Oncobiom


[obfuscate_1_|107|92|109|104|88|45|94|100|112|90|103|92|104|97|107|110|109|96|61|100|110|108|45|96|113]

+420 543 13 6720

Mgr. Jana Gottwaldová

Manažer kvality


[obfuscate_1_|105|88|109|94|37|102|102|115|113|110|96|99|99|108|109|96|55|108|108|108|45|90|121]

+420 543 13 6701

Mgr. Kristína Greplová

Zástupce výkonného ředitele


[obfuscate_1_|102|105|100|109|99|110|109|96|61|100|110|108|45|96|113]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

Mgr. Alice Hoffmannová, Ph.D.

Koordinátor BBM


[obfuscate_1_|96|99|104|96|92|45|95|110|99|93|108|88|109|107|102|117|88|63|106|102|116|37|98|119]

+420 543 13 3318

Tomáš Houfek

Programátor specialista


[obfuscate_1_|115|102|108|94|106|45|95|110|114|93|100|98|63|106|102|116|37|98|119]

+420 543 13 3317

Ing. Zlatuše Křístková

Datový specialista


[obfuscate_1_|121|99|96|113|108|114|92|45|104|105|104|106|115|104|102|117|88|63|106|102|116|37|98|119]

+420 543 13 3347

RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.

Manažer pro komunikaci a vnější vztahy


[obfuscate_1_|106|88|115|98|105|104|101|96|43|101|110|109|96|104|102|117|88|63|106|102|116|37|98|119]

+420 543 13 3346

Bc. Kateřina Ondrášková

Technická podpora


[obfuscate_1_|106|88|115|98|105|104|101|96|43|102|109|91|113|94|106|106|102|117|94|55|108|102|116|43|90|121]

+420 543 13 3317

Mgr. Eva Růčková, Ph.D.

Koordinátor BBM


[obfuscate_1_|100|109|96|43|105|116|90|106|108|109|96|55|108|108|108|45|90|121]

+420 543 13 3318

RNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.

Bioinformatik Senior


[obfuscate_1_|104|109|100|113|88|45|106|100|105|96|109|94|100|111|102|117|88|63|106|102|116|37|98|119]

+420 543 13 6720

Mgr. Veronika Stará

Metrolog


+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

Radovan Tomášik

Programátor specialista


[obfuscate_1_|113|88|99|108|109|96|101|45|113|102|108|88|114|102|98|63|100|110|114|37|98|113]

+420 543 13 3317

Pavel Vyskočil

Datový specialista


[obfuscate_1_|111|88|117|98|99|45|109|120|112|98|110|90|104|105|55|108|102|116|43|90|121]

Mgr. Edita Zemanová

Koordinátor BBM


[obfuscate_1_|100|91|104|113|88|45|113|100|106|88|109|102|117|94|55|108|102|116|43|90|121]

+420 543 13 6610

+420 543 13 6706


Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...