Den_10_032

Úsek banky biologického materiálu

zpět na seznam pracovišť
 

Banka biologického materiálu (BBM) dlouhodobě uchovává zamražené či jinak zpracované tkáně a další lidský biologický materiál nejen onkologických pacientů, ale také zdravých jedinců. Veškeré skladované vzorky a k nim přidružená data jsou vždy archivovány se souhlasem dárce. Tyto unikátní vzorky mají nemalou výzkumnou hodnotu, čímž přispívají k modernímu výzkumu a také k urychlení aplikace vědeckých výsledků do klinické praxe. Provoz BBM je nastaven tak, aby splňoval všechny standardy kvality nezbytné pro práci s humánním materiálem, včetně právních a etických principů. Kontinuální činnost a další rozvoj BBM vyžaduje institucionální podporu a týmovou spolupráci pracovníků řady pracovišť, zejména Oddělení laboratorní medicíny, Oddělení onkologické patologie, Oddělení genetiky a epidemiologie nádorů a RECAMO, kde se odebraný materiál zpracovává, ukládá a archivuje.

Úsek banky biologického materiálu disponuje nejen unikátními klinickými vzorky a kvalitními přidruženými daty, ale také expertními znalostmi a moderními technologiemi v oblasti biobankingu.

Velká výzkumná infrastruktura BBMRI.cz

Banka biologického materiálu MOÚ je zakládajícím členem panevropské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) a současně národním koordinátorem pro biobankování v rámci velké výzkumné infrastruktury BBMRI.cz. Jedním z hlavních cílů této sítě biobank je na národní úrovni sjednotit právní, etické a společenské principy spolu s optimalizací postupů a metodik tak, aby u všech členů BBMRI.cz byly dosaženy minimální standardy kladené na management kvality dle metodik platných v EU. Dalším cílem je zprostředkovat a především usnadnit stávajícím i nově vzniklým biobankám evidenci, standardizaci a harmonizaci klinických, případně jiných typů přidružených dat v souladu s ostatními biobankami, které jsou sdruženy v konsorciu BBMRI-ERIC.  Zásadní roli ve funkčnosti jednotlivých biobank také hraje spolupráce a vývoj webových online nástrojů, které umožní snadné vyhledávání vzorků, přehlednou komunikaci žadatelů nejen s českými, ale i evropskými biobankami.

1Kontakty

+420 543 133 318 (Mgr. Eva Růčková, Ph.D.)

+420 543 133 346 (RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.)

[obfuscate_1_|98|102|107|113|95|98|107|61|95|96|108|105|102|43|97|121]


2Kde nás najdete

Morávkův pavilon (RECAMO), suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Výkonný ředitel Banky biologického materiálu


[obfuscate_1_|103|105|112|113|105|96|55|106|108|115|45|90|119]

+420 543 13 3321

+420 543 13 3306

MUDr. Ondřej Bílek

Výzkumný pracovník na projektu Oncobiom


[obfuscate_1_|97|96|105|98|105|63|100|108|114|44|98|113]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6155

Mgr. Jitka Forejtová Zhořová

Projektový manažer


[obfuscate_1_|105|96|113|104|95|45|93|108|111|99|105|107|108|115|95|63|100|108|114|44|98|113]

+420 543 13 3346

MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D.

Výzkumný pracovník na projektu Oncobiom


[obfuscate_1_|107|92|107|104|95|45|94|98|112|97|103|92|102|97|114|110|109|94|61|107|110|108|43|96|120]

+420 543 13 6720

Mgr. Jana Gottwaldová

Manažer kvality


[obfuscate_1_|105|88|107|94|44|102|102|113|113|117|96|99|97|108|116|96|55|106|108|115|45|90|119]

+420 543 13 6701

Mgr. Kristína Greplová

Zástupce výkonného ředitele


[obfuscate_1_|102|105|98|109|106|110|109|94|61|107|110|108|43|96|120]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

Bc. Tomáš Houfek

Programátor specialista


[obfuscate_1_|115|102|106|94|113|45|95|108|114|100|100|98|61|106|109|116|37|96|119]

+420 543 13 3317

Ema Jochmanová

Technická podpora


[obfuscate_1_|100|100|94|43|104|110|90|101|106|95|109|102|115|94|62|108|102|114|43|97|121]

Mgr. Lucie Juránková, MBA

Technická podpora na projektu oncobiom


[obfuscate_1_|105|108|111|94|108|106|102|115|94|62|108|102|114|43|97|121]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6703

Mgr. Radoslava Kacová

Datový specialista


[obfuscate_1_|113|88|97|108|113|107|88|115|94|44|106|88|96|108|116|96|55|106|108|115|45|90|119]

+420 543 13 3314

Ing. Zlatuše Křístková

Datový specialista


[obfuscate_1_|121|99|94|113|115|114|92|43|104|112|104|106|113|104|109|117|88|61|106|109|116|37|96|119]

+420 543 13 3347

RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.

Manažer pro komunikaci a vnější vztahy


[obfuscate_1_|106|88|113|98|112|104|101|94|43|108|110|109|94|104|109|117|88|61|106|109|116|37|96|119]

+420 543 13 3346

Bc. Kateřina Ondrášková

Technická podpora


[obfuscate_1_|106|88|113|98|112|104|101|94|43|109|109|91|111|94|113|106|102|115|94|62|108|102|114|43|97|121]

+420 543 13 3317

Ing. Bc. Kamila Prachařová

Technická podpora na projektu oncobiom


[obfuscate_1_|106|88|106|102|106|96|37|109|111|95|98|95|94|111|109|117|88|61|106|109|116|37|96|119]

+420 543 13 6708

+420 543 13 6706

Mgr. Eva Růčková, Ph.D.

Koordinátor BBM


[obfuscate_1_|100|109|94|43|112|116|90|104|108|116|96|55|106|108|115|45|90|119]

+420 543 13 3318

RNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.

Bioinformatik Senior


[obfuscate_1_|104|109|98|113|95|45|106|98|105|103|109|94|98|111|109|117|88|61|106|109|116|37|96|119]

+420 543 13 6720

Mgr. Veronika Stará

Metrolog


[obfuscate_1_|117|92|111|108|108|104|98|94|43|113|115|88|111|94|62|108|102|114|43|97|121]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

Petra Světlíková

Technická podpora na projektu oncobiom


[obfuscate_1_|111|92|113|111|95|45|106|115|98|114|107|96|104|108|116|96|55|106|108|115|45|90|119]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6606

Radovan Tomášik

Programátor specialista


[obfuscate_1_|113|88|97|108|116|96|101|43|113|109|108|88|112|102|105|63|100|108|114|44|98|113]

+420 543 13 3317

Pavel Vyskočil

Datový specialista


[obfuscate_1_|111|88|115|98|106|45|109|118|112|105|110|90|102|105|62|108|102|114|43|97|121]

Mgr. Edita Zemanová

Koordinátor BBM


[obfuscate_1_|100|91|102|113|95|45|113|98|106|95|109|102|115|94|62|108|102|114|43|97|121]

+420 543 13 6610

+420 543 13 6706


4Další informace


Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...