Den_10_032

Úsek banky biologického materiálu

zpět na seznam pracovišť
 

Banka biologického materiálu (BBM) dlouhodobě uchovává zamražené či jinak zpracované tkáně a další lidský biologický materiál nejen onkologických pacientů, ale také zdravých jedinců. Veškeré skladované vzorky a k nim přidružená data jsou vždy archivovány se souhlasem dárce. Tyto unikátní vzorky mají nemalou výzkumnou hodnotu, čímž přispívají k modernímu výzkumu a také k urychlení aplikace vědeckých výsledků do klinické praxe. Provoz BBM je nastaven tak, aby splňoval všechny standardy kvality nezbytné pro práci s humánním materiálem, včetně právních a etických principů. Kontinuální činnost a další rozvoj BBM vyžaduje institucionální podporu a týmovou spolupráci pracovníků řady pracovišť, zejména Oddělení laboratorní medicíny, Oddělení onkologické patologie, Oddělení genetiky a epidemiologie nádorů a RECAMO, kde se odebraný materiál zpracovává, ukládá a archivuje.

Úsek banky biologického materiálu disponuje nejen unikátními klinickými vzorky a kvalitními přidruženými daty, ale také expertními znalostmi a moderními technologiemi v oblasti biobankingu.

Velká výzkumná infrastruktura BBMRI.cz

Banka biologického materiálu MOÚ je zakládajícím členem panevropské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) a současně národním koordinátorem pro biobankování v rámci velké výzkumné infrastruktury BBMRI.cz. Jedním z hlavních cílů této sítě biobank je na národní úrovni sjednotit právní, etické a společenské principy spolu s optimalizací postupů a metodik tak, aby u všech členů BBMRI.cz byly dosaženy minimální standardy kladené na management kvality dle metodik platných v EU. Dalším cílem je zprostředkovat a především usnadnit stávajícím i nově vzniklým biobankám evidenci, standardizaci a harmonizaci klinických, případně jiných typů přidružených dat v souladu s ostatními biobankami, které jsou sdruženy v konsorciu BBMRI-ERIC.  Zásadní roli ve funkčnosti jednotlivých biobank také hraje spolupráce a vývoj webových online nástrojů, které umožní snadné vyhledávání vzorků, přehlednou komunikaci žadatelů nejen s českými, ale i evropskými biobankami.

1Kontakty

+420 543 133 318 (Mgr. Eva Růčková, Ph.D.)

+420 543 133 346 (RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.)

[obfuscate_1_|98|102|106|113|89|98|107|60|95|90|108|105|101|43|91|121]


2Kde nás najdete

Morávkův pavilon (RECAMO), suterén

mapa, jak se k nám dostanete

3Lidé

MUDr. Ondřej Bílek

Výzkumný pracovník na projektu Oncobiom


[obfuscate_1_|97|96|104|98|99|63|100|107|114|38|98|113]

+420 543 13 6144

+420 543 13 6155

Mgr. Jitka Forejtová Zhořová


[obfuscate_1_|105|96|112|104|89|45|93|107|111|93|105|107|107|115|89|63|100|107|114|38|98|113]

+420 543 13 3346

MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D.


[obfuscate_1_|107|92|106|104|89|45|94|97|112|91|103|92|101|97|108|110|109|93|61|101|110|108|42|96|114]

+420 543 13 6720

Mgr. Jana Gottwaldová


[obfuscate_1_|105|88|106|94|38|102|102|112|113|111|96|99|96|108|110|96|55|105|108|109|45|90|118]

+420 543 13 6701

Mgr. Kristína Greplová


[obfuscate_1_|102|105|97|109|100|110|109|93|61|101|110|108|42|96|114]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

Bc. Tomáš Houfek

Programátor specialista


[obfuscate_1_|115|102|105|94|107|45|95|107|114|94|100|98|60|106|103|116|37|95|119]

+420 543 13 3317

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Výkonný ředitel Banky biologického materiálu


[obfuscate_1_|103|105|111|113|99|96|55|105|108|109|45|90|118]

+420 543 13 3321

+420 543 13 3306

Ema Jochmanová


[obfuscate_1_|100|100|93|43|98|110|90|100|106|89|109|102|114|94|56|108|102|113|43|91|121]

Mgr. Lucie Juránková, MBA

Technická podpora na projektu oncobiom


[obfuscate_1_|105|108|110|94|102|106|102|114|94|56|108|102|113|43|91|121]

+420 543 13 6703

Mgr. Radoslava Kacová

Datový specialista


[obfuscate_1_|113|88|96|108|107|107|88|114|94|38|106|88|95|108|110|96|55|105|108|109|45|90|118]

+420 543 13 3314

RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.


[obfuscate_1_|106|88|112|98|106|104|101|93|43|102|110|109|93|104|103|117|88|60|106|103|116|37|95|119]

+420 543 13 3346

Bc. Kateřina Ondrášková


[obfuscate_1_|106|88|112|98|106|104|101|93|43|103|109|91|110|94|107|106|102|114|94|56|108|102|113|43|91|121]

+420 543 13 3317

Ing. Bc. Kamila Prachařová


[obfuscate_1_|106|88|105|102|100|96|37|108|111|89|98|95|93|111|103|117|88|60|106|103|116|37|95|119]

+420 543 13 6708

+420 543 13 6706

Mgr. Eva Růčková, Ph.D.


[obfuscate_1_|100|109|93|43|106|116|90|103|108|110|96|55|105|108|109|45|90|118]

+420 543 13 3318

RNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.


[obfuscate_1_|104|109|97|113|89|45|106|97|105|97|109|94|97|111|103|117|88|60|106|103|116|37|95|119]

+420 543 13 6720

Eva Šimůnková


[obfuscate_1_|100|109|93|43|107|104|100|113|107|99|110|109|93|61|101|110|108|42|96|114]

+420 543 13 6706

+420 543 13 6610

Mgr. Veronika Stará


[obfuscate_1_|117|92|110|108|102|104|98|93|43|107|115|88|110|94|56|108|102|113|43|91|121]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6705

Petra Světlíková

Technická podpora na projektu oncobiom


[obfuscate_1_|111|92|112|111|89|45|106|114|98|108|107|96|103|108|110|96|55|105|108|109|45|90|118]

+420 543 13 6715

+420 543 13 6606

Radovan Tomášik

Programátor specialista


[obfuscate_1_|113|88|96|108|110|96|101|42|113|103|108|88|111|102|99|63|100|107|114|38|98|113]

+420 543 13 3317


4Další informace


Den_05_098

Navštivte naše Centra pro diagnostiku a léčbu

Dozvíte se, kdo Vás bude léčit, jaké služby poskytujeme, jakých dosahujeme úspěchů a jak jsou s námi pacienti spokojeni. Zkrátka proč se léčit právě u nás.

Centra pro diagnostiku a léčbu

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...