V MOÚ stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19: povinnost nosit roušky ve vyjmenovaných prostorách a pro určité skupiny pacientů a návštěvníků,  maximálně 1 zdravá osoba jako doprovod, dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob. Návštěvy jsou povoleny pouze v době od 14:00 do 17:00 hod, k jednomu pacientovi mohou nanejvýš dvě osoby, pobyt na pokoji je omezen na max. 15 min. Při vstupu je každému změřena teplota. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  POKYNY PRO PACIENTY A OSTATNÍ OSOBY

   

  PLATNÉ V MOÚ OD 9. 7. 2020

   

  Obsah této stránky:


   
  Vážená paní, vážený pane,
   

  současná epidemiologická situace nám již umožnila obnovit provoz všech našich pracovišť a poskytování většiny služeb. I nadále jsou nutná některá opatření k zajištění ochrany onkologických pacientů a zdravotníků proti šíření infekce COVID-19, například povinnost nosit roušky, dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob nebo omezení doprovodu na maximálně 1 osobu. Jsou povoleny návštěvy, ale jen od 14:00 do 17:00 hod.(ve výjimečných případech domluvených předem s lékařem i v jinou dobu). K jednomu pacientovi mohou nanejvýš dvě osoby, pobyt na pokoji je omezen na max. 15 min. Doprovod i návštěvy nesmí mít projevy infekčního onemocnění, např. horečku, kašel, dušnost, nebo být méně než 14 dnů od prodělání infekce. Při vstupu je každému změřena teplota.

  Před operací (chirurgickým zákrokem) se provádí vyšetření pacientů na přítomnost viru SARS-CoV-2. Speciální odběrová místnost pro tento účel se nachází ve 2. patře Švejdova pavilonu. Testování musí být provedeno 1-2 pracovní dny před nástupem k hospitalizaci. Podrobné informace Vám budou sděleny ošetřujícím lékařem.
   
   

  CHYSTÁTE SE DO MOÚ A MÁTE PROJEVY INFEKCE?

  (horečka nad 37.5 °C, kašel, dušnost)
   

  Pokud jste NEMĚL/A v posledních 3 týdnech onkologickou léčbu, prosíme, nejezděte do MOÚ!

  Nejdříve kontaktujte svého praktického lékaře, jsou-li Vaše potíže vážné, volejte 112!
   

  Pokud jste MĚL/A v posledních 3 týdnech onkologickou léčbu, pak nám nejdříve zavolejte (kontaktujte svého onkologa, mimo pracovní dobu pak službu konajícího lékaře: 724 590 848)!
  Bude Vám sdělen další postup, zejména kam máte přijít.

   

  Pokud někdo z vašich blízkých onemocněl infekcí COVID-19 nebo je stále ještě v karanténě, dříve než k nám přijdete tak zavolejte a domluvte se s lékařem na přesných pokynech.

   


   

  PŘED VSTUPEM DO MOÚ VÁM BUDE ZMĚŘENA TEPLOTA!

   

  Vstup do Masarykova onkologického ústavu možný pouze po změření tělesné teploty. Teplota bude změřena každému, osoby bez teploty a projevů infekce budou vpuštěny dál, ostatní půjdou speciálním vchodem a budou vyšetřeni (přesný postup je pod obrázkem).

  Více informací získáte na tel. čísle 800 222 322.

  Vstupy_všední den Vstupy_víkend a svátky

   

   

  JAKO DOPROVOD MŮŽETE MÍT MAXIMÁLNĚ 1 DOSPĚLOU OSOBU, KTERÁ NESMÍ MÍT PROJEVY INFEKCE!
   


   

  JAK SE CHOVAT PO VSTUPU DO MOÚ?
   

  Povinnost nosit roušku překrývající nos i ústa platí:

  1. pro všechny osoby (pacienty i jejich doporovod) v prostorách stacionáře, ozařoven a infekční ambulance, včetně jejich čekáren.

  2. pro pacienty léčené radioterapií, chemoterapií nebo jinou protinádorovou léčbou ve všech prostorách vyjma lůžkových oddělení. Omezení se nevztahuje na pacienty na lůžkových odděleních.

  3. pro pacienty s projevy respirační infekce ve všech prostorách.

  4. pro návštěvy na lůžkovém oddělení s výjimkou dětí do 2 let věku.

  Od povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest lze upustit v případech, kdy nošení roušky může způsobovat závažné zdravotní potíže (např. zhoršení duševního stavu nebo dušnosti apod.), případně na doporučení ošetřujícího lékaře.

   

  Omezte kontakt s ostatními a dodržujte odstup alespoň 1 metr od ostatních.

   

  Při kašlání, kýchání, smrkání:

  Používejte roušku.

  Otočte hlavu směrem od ostatních a odstupte od nich alespoň na 2 metry.

  Mějte k dispozici náhradní roušku i kapesník. Pokud nemáte kapesník, použijte rukáv! Ne holou dlaň!

  Užívejte léky tlumící kašel.

  Často si umývejte ruce:

  Vždy tak učiňte při použití a po vyhození kapesníku, před jídlem, po použití toalety!

  Nedotýkejte se svých očí, nosu, úst a potravin neumytýma rukama.

  Účinná je dezinfekce na bázi alkoholu (≥ 60%) nebo mytí vodou a mýdlem aspoň 20 sekund.

  Při pozdravu nepodávejte ruku!


   

  NÁVŠTĚVY HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

   

  Návštěvy s našem Ústavu jsou povoleny, ale s následujícími omezeními. K pacientovi mohou nanejvýš dvě osoby současně, pobyt na pokoji je omezen na max. 15 min. Doprovod i návštěvy nesmí mít projevy infekčního onemocnění, např. horečku, kašel, dušnost, nebo být méně než 14 dnů od prodělání infekce. 
  Návštěvní hodiny jsou pouze od 14:00 do 17:00 hodin (ve zvláštních případech a po domluvě s ošetřujícím lékařem i mimo tuto dobu). Vždy je nutné se ohlásit na oddělení u ošetřujícího personálu. Pokud se bude jednat o návštěvu u chodícího pacienta, potom se uskuteční ve společných prostorách ústavu. Jestliže půjde o návštěvu u pacienta ležícího, setkání se uskuteční přímo na pokoji, ovšem tady bude návštěvní doba omezena na 15 minut.

   

  Pacienta mohou navštívit pouze osoby, které nemají projevy infekčního onemocnění (např. horečku, kašel, dušnost) nebo jsou méně než 14 dnů od posledních projevů infekčního onemocnění.
   
   

   

  DOTAZY?

   

  • máte-li jakékoliv nejasnosti stran Vaší návštěvy MOÚ v souvislosti s infekcí COVID-19 a zavedeným omezením poskytované péče, kontaktujte v pracovní dny mezi 8–15 hod. naše Onkologické informační centrum (tel. 800 222 322, e-mail: educentrum@mou.cz).


   

   


   

   


  Všechna zavedená opatření jsou nyní nutná a mají přispět jak k ochraně personálu, tak i pacientů a jejich blízkých!

   

  Děkujeme Vám za pochopení situace a spolupráci.

  Vedení Masarykova onkologického ústavu

   

   

   
   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru