V Masarykově onkologickém ústavu stále platí opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Například maximálně 1 zdravá osoba jako doprovod, povinnost nosit roušky a dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob. Od 25.5.2020 jsou povoleny návštěvy, pouze v době od 14:00 do 17:00 hod. K pacientovi mohou nanejvýš dvě osoby současně, pobyt na pokoji je omezen na max. 15 min. Při vstupu je každému změřena teplota. Pacienti s horečkou a projevy infekce musí použít speciální vchod.

Menu Menu
Zavřít menu Zavřít menu
 • CZ EN
  Kde nás najdete
 •  

  POKYNY PRO PACIENTY A OSTATNÍ OSOBY

   

  PLATNÉ V MOÚ OD 25. 5. 2020

   

  Obsah této stránky:


   
  Vážená paní, vážený pane,
   
  současná epidemiologická situace nám již umožnila obnovit provoz všech našich pracovišť a poskytování většiny služeb. I nadále jsou nutná některá opatření k zajištění ochrany onkologických pacientů a zdravotníků proti šíření infekce COVID-19, například povinnost nosit roušky, dodržovat zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup od ostatních osob nebo omezení doprovodu na maximálně 1 osobu. Od 25.5.2020 jsou povoleny návštěvy, ale jen od 14:00 do 17:00 hod. (ve výjimečných případech domluvených předem s lékařem i v jinou dobu). K pacientovi mohou nanejvýš dvě osoby současně, pobyt na pokoji je omezen na max. 15 min. Doprovod i návštěvy nesmí mít projevy infekčního onemocnění, např. horečku, kašel, dušnost, nebo být méně než 14 dnů od prodělání infekce. Při vstupu je každému změřena teplota.
   
  Důležitým předpokladem úspěšného zvládnutí následků pandemie COVID-19 je nyní i zodpovědný přístup pacientů. Pokud Vám bylo od 16.3.2020 do 11.5.2020 zrušeno screeningové vyšetření, neotálejte a bez dalšího meškání se objednejte na nejbližší možný termín! Vaše vyšetření rozhodně neodkládejte na příští rok! Stejně tak není důvod odkládat návštěvu praktického lékaře nebo specialisty, pokud máte potíže nebo se přímo obáváte, že vaše potíže mohou souviset s onkologickým onemocněním. Naše nemocnice jsou pro pacienty bezpečným místem. Při dodržování předepsaných opatření se pacienti nemusejí obávat ze šíření infekce COVID-19!
   
  Máte-li v MOÚ plánovanou kontrolu, prosím respektujte zavedená opatření. Pokud máte příznaky infekce nebo někdo z vašich blízkých onemocněl infekcí COVID-19 nebo je stále ještě v karanténě, dříve než k nám přijdete tak zavolejte a domluvte se s lékařem na přesných pokynech. Pacienti, kteří mají projevy infekce (horečka, kašel, dušnost) musí vstupovat přes speciální ambulanci, viz níže. Před operací (chirurgickým zákrokem) se provádí vyšetření pacientů na přítomnost viru SARS-CoV-2. Speciální odběrová místnost pro tento účel se nachází ve 2. patře Švejdova pavilonu. Testování musí být provedeno 1-2 pracovní dny před nástupem k hospitalizaci. Podrobné informace Vám budou sděleny ošetřujícím lékařem.
   
  O rozsahu preventivních opatření Vás budeme dále informovat na těchto stránkách.

   

  V MOÚ BUDOU OŠETŘENI (= kdo k nám nyní může přijít):

  • pacienti přicházející k onkologické léčbě (operace, ozařování, chemoterapie, cílená léčba),
    

  • pacienti s náhle vzniklými a závažnými potížemi, které mohou souviset s nyní probíhající protinádorovou léčbou nebo onkologickým onemocněním
   (před příchodem do MOÚ nám nejdříve zavolejte):

   • pracovní dny (Po-Pá 8.00-15.00 h): 54313 5809

   • pohotovost (15.00-8.00 h), víkendy a svátky: 724 590 848
     

  • pacienti s nově zjištěným nádorovým onemocněním
   (před příchodem do MOÚ se objednejte, budeme vyžadovat žádanku od praktického lékaře nebo odesílajícího specialisty):

   • pracovní dny (Po-Pá 8.00-15.00 h): 54313 5809
     

  • onkologičtí pacienti objednaní na pravidelné kontrolní onkologické vyšetření po ukončení léčby 
    
  • preventivní onkologické prohlídky u zdravých osob, které mají prokázané genetické riziko vzniku rakoviny, tj. prodělaly genetické vyšetření! Jedná se o preventivní vyšetření u tzv. nosičů zárodečných mutací v genech, jejichž poškození může způsobovat zvýšené riziko vzniku rakoviny. 
    
  • preventivní onkologické prohlídky u zdravých osob – screening (mamografie a kolonoskopie) a vyšetření kožních znamínek. Screeningové mamografie objednáváme na telefonních číslech: 844 844 885 a 54313 6010 (v běžnou pracovní dobu), screeningové kolonoskopie na telefonním čísle: 54313 6205 (pracovní dny po 14 hod.), vyšetření na melanomové komisi na tel. 543136 203.
    
  • genetické poradny (vyšetření) u onkologických pacientů i zdravých osob. Jedná se o vyšetření za účelem zjištění, zda je osoba nosičem mutace, která by mohla být příčinou zvýšeného rizika vzniku rakoviny. K vyšetření se objednává na tel. čísle 54313 6911. 
  • preventivní onkologické prohlídky u zdravých osob – samoplátci. Jedná se o všechna preventivní vyšetření u samoplátců (např. ultrazvuk prsou, komplexní onkologický preventivní program). 

     CHYSTÁTE SE DO MOÚ A MÁTE PROJEVY INFEKCE?

  (horečka nad 37.5 °C, kašel, dušnost)
   

  Pokud jste NEMĚL/A v posledních 3 týdnech onkologickou léčbu, prosíme, nejezděte do MOÚ!

  Nejdříve kontaktujte svého praktického lékaře, jsou-li Vaše potíže vážné, volejte 112!
   

  Pokud jste MĚL/A v posledních 3 týdnech onkologickou léčbu, pak nám nejdříve zavolejte (kontaktujte svého onkologa, mimo pracovní dobu pak službu konajícího lékaře: 724 590 848)!
  Bude Vám sdělen další postup, zejména kam máte přijít.

   


   

  PŘED VSTUPEM DO MOÚ VÁM BUDE ZMĚŘENA TEPLOTA!

   

  Od úterý 17. 3. 2020 je vstup do Masarykova onkologického ústavu možný pouze po změření tělesné teploty. Teplota bude změřena každému, osoby bez teploty a projevů infekce budou vpuštěny dál, ostatní půjdou speciálním vchodem a budou vyšetřeni (přesný postup je pod obrázkem).

  Kvůli těmto opatřením jsou zrušeny některé vchody a je omezeno i parkování. Pro parkování osob se zhoršenou pohyblivostí a jejich doprovod je určeno parkoviště z ulice Tvrdého umožňující bezbariérový přístup k oběma vchodům.

  Více informací získáte na tel. čísle 800 222 322.

  Plán při omezení vchodů do MOÚ

   

  • jakmile přijdete ke kontrolnímu stanovišti, přistoupíte k zaměstnanci na vzdálenost 1 metru a bude Vám změřena teplota na zápěstí. Se zaměstnanci nemluvte, nebudete-li tázáni!

  • pokud nemáte projevy infekcepak v pracovní dny mezi 6:00 až 18:00 použijte vchod z terasy Švejdova pavilonu (označený na obrázku zeleně).

  • pokud máte projevy infekce (např. horečka, kašel, dušnost) vždy použijte vchod z parkoviště před Švejdovým pavilonem (vlevo od vjezdu do garáže, označený na obrázku fialově). Sestru přivoláte zvonkem u dveří nebo zavoláte na tel. číslo 724 590 848. Tento vchod slouží všem pacientům o víkendu.

  JAKO DOPROVOD MŮŽETE MÍT MAXIMÁLNĚ 1 DOSPĚLOU OSOBU, KTERÁ NESMÍ MÍT PROJEVY INFEKCE!

  VŠICHNI NÁVŠTĚVNÍCI MUSÍ MÍT ROUŠKU!


   

  JAK SE CHOVAT PO VSTUPU DO MOÚ?
   

  Vždy noste správně nasazenou roušku (překrývající nos i ústa)!

  • Přední části roušky se nedotýkejte!
    

  Omezte kontakt s ostatními a dodržujte odstup alespoň 1 metr od ostatních.
   

  Při kašlání, kýchání, smrkání:

  • Otočte hlavu směrem od ostatních a odstupte od nich alespoň na 2 metry.

  • Mějte k dispozici náhradní roušku i kapesník.

  • Pokud nemáte kapesník, použijte rukáv! Ne holou dlaň!

  • Užívejte léky tlumící kašel.
    

  Často si umývejte ruce:

  • Vždy tak učiňte při použití a po vyhození kapesníku, před jídlem, po použití toalety!

  • Nedotýkejte se svých očí, nosu, úst a potravin neumytýma rukama.

  • Účinná je dezinfekce na bázi alkoholu (≥ 60%) nebo mytí vodou a mýdlem aspoň 20 sekund.


  Při pozdravu nepodávejte ruku!

   

  Při pobytu v čekárně nebo při návštěvě pacienta na oddělení je zakázáno konzumovat jídlo!


   

  NÁVŠTĚVY HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

   

  Od 25.5.2020 jsou povoleny návštěvy, ale pouze od 14:00 do 17:00 hod. K pacientovi mohou nanejvýš dvě osoby současně, pobyt na pokoji je omezen na max. 15 min. Doprovod i návštěvy nesmí mít projevy infekčního onemocnění, např. horečku, kašel, dušnost, nebo být méně než 14 dnů od prodělání infekce. 
  Návštěvní hodiny jsou pouze od 14:00 do 17:00 hodin (ve zvláštních případech a po domluvě s ošetřujícím lékařem i mimo tuto dobu). Vždy je nutné se ohlásit na oddělení u ošetřujícího personálu. Pokud se bude jednat o návštěvu u chodícího pacienta, potom se uskuteční ve společných prostorách ústavu. Jestliže půjde o návštěvu u pacienta ležícího, setkání se uskuteční přímo na pokoji, ovšem tady bude návštěvní doba omezena na 15 minut.

   

  Pacienta mohou navštívit pouze dvě osoby současně a pouze za předpokladu, že nemají projevy infekčního onemocnění (např. horečku, kašel, dušnost) nebo jsou méně než 14 dnů od posledních projevů infekčního onemocnění.
   
   

   

  DOTAZY?

   

  • máte-li jakékoliv nejasnosti stran Vaší návštěvy MOÚ v souvislosti s infekcí COVID-19 a zavedeným omezením poskytované péče, kontaktujte v pracovní dny mezi 8–15 hod. naše Onkologické informační centrum (tel. 800 222 322, e-mail: educentrum@mou.cz).


   

  Odpovědi na nejčastější dotazy

   

  1. Co dělat, když mám strach, že odložením mého preventivního vyšetření může dojít k pozdnímu odhalení případného nádorového onemocnění?
  U naprosté většiny solidních nádorů dospělých osob uplyne i několik let, než se od svého vzniku projeví. I to je důvodem, proč se screeningová mammografická vyšetření opakují po 2 letech a screeningová kolonoskopická vyšetření se opakují po 10 letech. Ze stejného důvodu doporučujeme i náš program placených preventivních prohlídek opakovat po cca 2 letech. Odložení těchto vyšetření v řádu několika týdnů nebo několika málo měsíců nemá žádný praktický dopad na případnou léčbu takto zachyceného nádorového onemocnění. Proto, pokud vám bylo v době od 16.3.2020 do 11.5.2020 zrušeno vaše screeningové vyšetření, neotálejte a bez dalšího meškání se objednejte na nejbližší možný termín. Vaše vyšetření rozhodně neodkládejte na příští rok! 
   
  2. Co dělat, když se mi v době čekání na nový termín vyšetření objevily nové potíže, které by mohly souviset se vznikem nebo návratem nádorového onemocnění (např. nová bulka v prsu, krev ve stolici nebo moči, nebo se mi vrátily stejné potíže, které jsem měl/a v době, kdy se mi poprvé objevila rakovina)?
  Kontaktujte vašeho ošetřujícího lékaře v MOÚ. Pokud nejste onkologický pacient/ka a chodíte k nám pouze na preventivní prohlídky, pak kontaktujte naši konziliární ambulanci, probereme s Vámi Vaše potíže a domluvíme se na dalším postupu (tel. 54313 5809).

  3. Kdy lze očekávat, že bude možné chodit do MOÚ bez roušek? 
  To v tuto chvíli nelze říct. Dokud budou v ČR přibývat denně desítky nových pacientů s COVID-19, tak lze předpokládat, že toto i další preventivní opatření budou stále platit. 

  4. Jak nás kontaktovat?
  Pokud máte dotazy související s výše uvedenými otázkami, pak kontaktujte naše Onkologické informační centrum na telefonním čísle 800 222 322 nebo pomocí e-mailu: educentrum@mou.cz. Buďte trpěliví, pokud se nedovoláte na poprvé.

   


   

   


  Všechna zavedená opatření jsou nyní nutná a mají přispět jak k ochraně personálu, tak i pacientů a jejich blízkých!

   

  Děkujeme Vám za pochopení situace a spolupráci.

  Vedení Masarykova onkologického ústavu

   

   

   

  Děkujeme za Vaše hodnocení.
  Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, dejte nám, prosíme, pomocí tohoto formuláře vědět. Po opravě se Vám ozveme, uvedete-li svou e-mailovou adresu. Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

  * Ochrana proti robotům
   

  Odkazy pro zaměstnance MOÚ

  Jít nahoru