back to contacts

MUDr. Andrea Jurečková

Nádorům štítné žlázy se věnuje od roku 2014, podílí se na vytváření doporučených postupů léčby těchto malignit, publikuje a přednáší.

V otázce péče o pacienty spolupracuje s endokrinology z našeho i jiných krajů, jejichž úloha je nezastupitelná a probíhá současně s onkologickou léčbou. Je členkou sekce pro endokrinní nádory České onkologické společnosti.

Loading...