back to contacts

MUDr. Peter Grell, Ph.D.

Stojí za vznikem Centra pro precizní onkologii. Od začátku své praxe se věnuje studiu prediktorů účinnosti cílené nebo biologické terapie. Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika grantů zabývající se touto problematikou. S tím úzce souvisí rozvíjející se obor precizní onkologie.

V roce 2019 spoluzakládal Molekulárního tumor board v MOÚ, aktuálně je jeho vedoucím. Absolvoval zahraniční stáže na pracovištích Vall d'Hebron Barcelona a Mayo Clinic Rochester, Minnesota, USA.

 

Loading...