back to contacts

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. je přednostou kliniky komplexní onkologické péče, vedoucím týmu pro nádory zažívacího traktu a koordinátorem poskytování léčebné péče v MOÚ jako náměstek pro léčebně-preventivní péči. Jeho dlouhodobou super-specializací v oblasti léčby a výzkumu jsou nádory zažívacího traktu, tedy včetně nádorů jater a žlučových cest. Je spoluautorem 2 grantových projektů v oblasti léčby nádorů jater a žlučových cest. Motto: Základem léčby v oblasti onkologie je mezioborová spolupráce.

Loading...