KLINIKA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE (KKOP)

Klinika komplexní onkologické péče (KKOP) je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se léčbou zhoubných nádorů solidních orgánů, a to hlavně nádorů prsu, zažívacího traktu, nádorů urogenitálních, mozkových a maligních melanomů.

Pacientům nabízí komplexní diagnostiku zhoubných nádorových onemocnění včetně nejmodernějšího přístrojového vybavení, a kromě standardních léčebných postupů, v souladu s mezinárodními doporučeními, i léčbu v rámci klinických studií, která není běžně dostupná.

více »

K moderním léčebným metodám nádorových onemocnění patří cílená protinádorová léčba, která se v České republice podává jen v určitých onkologických centrech. Klinika je takovým centrem pro léčbu všech dosud dostupných specifických protinádorových léků: patří mezi ně Herceptin - monoklonální protilátka, která je účinná u pacientek s metastatickým karcinomem prsu, u kterých byla prokázána cílová struktura, Glivec - jako inhibitor přenosu signálů v nádorových buňkách, který je účinný u speciální skupiny nádorů zažívacího traktu (tzv. GIST), Avastin - inhibitor angiogeneze, kterého lze použít v léčbě pokročilého zhoubného nádoru zažívacího traktu v  kombinaci s chemoterapií, stejně jako Erbitux – inhibitor růstového receptoru nádorových buněk.

 • Rychlá volba:
 

Kde najdete naše pracoviště

Odborné ambulance - recepce, chemostacionář - Švejdův pavilon 2. patro
Odběry krve - Švejdův pavilon 3. patro (pondělí až pátek od 6:30 - 15:30)
Lůžkové oddělení A - a vedeni kliniky - Švejdův pavilon 4. patro
Lůžkové oddělení B a C  - Masarykův pavilon - přízemí
Lůžkové oddělení D - Bakešův pavilon 1. patro
Detašované pracoviště FN u Svaté Anny - chemostacionář - Hanzenova budova (v přízemí)
 

 
 
 

Ordinační doba

 

AMBULANCE

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Mamární A1 8:00 - 15:30 7:30 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30
543 136 108 MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. lékařka petrakova@mou.cz 543134000 MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková bencsikova@mou.cz 543136108 MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. lékařka petrakova@mou.cz 543134000 MUDr. Radka Obermannová MUDr. Radka Obermannová MUDr. Radka Obermannová obermannova@mou.cz 543136815 MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková bencsikova@mou.cz 543136108
Obecná A2 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 7:30 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30
543 136 109 MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek lékař (KKOP) karasek@mou.cz 543136109 MUDr. Radek Lakomý MUDr. Radek Lakomý MUDr. Radek Lakomý lakomy@mou.cz 543132203 MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek lékař (KKOP) karasek@mou.cz 543136109 MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. lékař (KKOP) poprach@mou.cz 543132216 ,
MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek lékař (KKOP) karasek@mou.cz 543136109
MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek lékař (KKOP) karasek@mou.cz 543136109
Mamární A3 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 7:30 - 15:30 8:00 - 12:00
543 136 110   MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110   MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110 MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110 . MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110 MUDr. Jiří Novák MUDr. Jiří Novák MUDr. Jiří Novák lékař novak@mou.cz 543136908
Uroonkologická A4 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 7:30 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30
543 136 111 MUDr. Marta Krásenská MUDr. Marta Krásenská MUDr. Marta Krásenská krasenska@mou.cz 543136111 MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda lékař (KKOP) spelda@mou.cz 543136111 MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda lékař (KKOP) spelda@mou.cz 543136111 MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda lékař (KKOP) spelda@mou.cz 543136111 MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda lékař (KKOP) spelda@mou.cz 543136111
Digestivní A5 8:00 - 15:30 7:30 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30
543 136 112 MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková bencsikova@mou.cz 543136108 ,
MUDr. Štěpán Tuček MUDr. Štěpán Tuček MUDr. Štěpán Tuček lékař (KKOP) tucek@mou.cz 543135277
MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. lékařka (KKOP) kocakova@mou.cz 543136112 MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. lékařka (KKOP) kocakova@mou.cz 543136112 MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková bencsikova@mou.cz 543136108 MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. lékařka (KKOP) kocakova@mou.cz 543136112
Mamární A6 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30
543 136 132 MUDr. Markéta Palácová MUDr. Markéta Palácová MUDr. Markéta Palácová palacova@mou.cz 543136132 MUDr. Marta Krásenská MUDr. Marta Krásenská MUDr. Marta Krásenská krasenska@mou.cz 543136111 MUDr. Mária Zvaríková MUDr. Mária Zvaríková MUDr. Mária Zvaríková zvarikova@mou.cz 543134008 MUDr. Markéta Palácová MUDr. Markéta Palácová MUDr. Markéta Palácová palacova@mou.cz 543136132 MUDr. Marta Krásenská MUDr. Marta Krásenská MUDr. Marta Krásenská krasenska@mou.cz 543136111
Konzilia A7 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 12:30 8:00 - 12:30
543 135 809 MUDr. Radek Lakomý MUDr. Radek Lakomý MUDr. Radek Lakomý lakomy@mou.cz 543132203 ,
MUDr. Radka Obermannová MUDr. Radka Obermannová MUDr. Radka Obermannová obermannova@mou.cz 543136815
MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek lékař (KKOP) karasek@mou.cz 543136109 MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková bencsikova@mou.cz 543136108 MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. lékařka (KKOP) kocakova@mou.cz 543136112 MUDr. Markéta Palácová MUDr. Markéta Palácová MUDr. Markéta Palácová palacova@mou.cz 543136132
Ambulance A8 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 7:30 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30
543 136 113 MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. lékař (KKOP) kocak@mou.cz 543136113 MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková baldikova@mou.cz 543136802 MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. lékař (KKOP) kocak@mou.cz 543136113 MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. lékař (KKOP) kocak@mou.cz 543136113 MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. lékař (KKOP) kocak@mou.cz 543136113
Ambulance A9 13:30 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 12:30 8:00 - 15:30
543 136 108 MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková baldikova@mou.cz 543136802 MUDr. Miloš Holánek MUDr. Miloš Holánek MUDr. Miloš Holánek lékař (KKOP) holanek@mou.cz 543134002 ,
MUDr. Radim Němeček MUDr. Radim Němeček MUDr. Radim Němeček nemecek@mou.cz 543136808
MUDr. Jana Halámková MUDr. Jana Halámková MUDr. Jana Halámková jana.halamkova@mou.cz 543136108 prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. vyzula@mou.cz 543136800 doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. msvoboda@mou.cz 543136902
Ambulance A10 7:30 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 7:30 - 15:30 8:00 - 15:30
543 136 309 MUDr. Jiří Tomášek MUDr. Jiří Tomášek MUDr. Jiří Tomášek tomasek@mou.cz 543135210 MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. náměstek pro léčebně preventivní péči kiss@mou.cz 543134102 MUDr. Jiří Tomášek MUDr. Jiří Tomášek MUDr. Jiří Tomášek tomasek@mou.cz 543135210 MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. náměstek pro léčebně preventivní péči kiss@mou.cz 543134102 MUDr. Jiří Tomášek MUDr. Jiří Tomášek MUDr. Jiří Tomášek tomasek@mou.cz 543135210
Ambulance A11 7:30 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30
543 136 308 MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková coupkova@mou.cz 543136308 MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková coupkova@mou.cz 543136308 MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková coupkova@mou.cz 543136308 MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková baldikova@mou.cz 543136802 MUDr. Andrea Jurečková MUDr. Andrea Jurečková MUDr. Andrea Jurečková jureckova@mou.cz 543135277 ,
MUDr. Michaela Všianská MUDr. Michaela Všianská MUDr. Michaela Všianská vsianska@mou.cz 543136850
Ambulance A12 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30
543 136 161 MUDr. Anna Ondračková MUDr. Anna Ondračková MUDr. Anna Ondračková lékařka ondrackova@mou.cz 543136161 MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. dadamkova@mou.cz 543135303 MUDr. Anna Ondračková MUDr. Anna Ondračková MUDr. Anna Ondračková lékařka ondrackova@mou.cz 543136161 MUDr. Anna Ondračková MUDr. Anna Ondračková MUDr. Anna Ondračková lékařka ondrackova@mou.cz 543136161 MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková coupkova@mou.cz 543136308
Ambulance preventivní onkologie 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30
543 135 287 MUDr. Vladislava Novosadová MUDr. Vladislava Novosadová MUDr. Vladislava Novosadová novosadova@mou.cz 543135289 ,
MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková alena.valickova@mou.cz 543135288

MUDr. Vladislava Novosadová MUDr. Vladislava Novosadová MUDr. Vladislava Novosadová novosadova@mou.cz 543135289 ,
MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková alena.valickova@mou.cz 543135288

MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková alena.valickova@mou.cz 543135288 , MUDr. Jana Králová MUDr. Jana Králová MUDr. Jana Králová jkralova@mou.cz 543135289

MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková alena.valickova@mou.cz 543135288 ,

MUDr. Jana Halámková MUDr. Jana Halámková MUDr. Jana Halámková jana.halamkova@mou.cz 543136108

MUDr. Božena Augustinová, CSc. MUDr. Božena Augustinová, CSc. MUDr. Božena Augustinová, CSc. Bozena.Augustinova@mou.cz 543135288 ,
MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková alena.valickova@mou.cz 543135288
Ambulance podpůrné a paliativní onkologie 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 12:30 8:00 - 15:30
543 136 209 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. oslama@mou.cz 543136211 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. oslama@mou.cz 543136211 MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková baldikova@mou.cz 543136802 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. oslama@mou.cz 543136211 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. oslama@mou.cz 543136211
Ambulance - FNuSA - detašované pracoviště 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30 8:00 - 15:30
543 135 303 MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. dadamkova@mou.cz 543135303 doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. msvoboda@mou.cz 543136902 MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. dadamkova@mou.cz 543135303 MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková coupkova@mou.cz 543136308 MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková baldikova@mou.cz 543136802

 

 
 

Kontaktní informace

  Sekretariát kliniky

Eva Čechmanová, tel.: 543 132 450, fax: 543 132 455, e-mail: cechmanova@mou.cz

  Lůžková oddělení

Oddělení klinické onkologie A: tel.: 543 136 805
Vedoucí lékař: MUDr. Radka Obermannová
Staniční sestra: Jana Křenková

Oddělení klinické onkologie B: tel.: 543 134 003
Vedoucí lékař: MUDr. Mária Zvaríková
Staniční sestra: Libuše Hašková

Oddělení klinické onkologie C: tel.: 543 132 203
Vedoucí lékař: MUDr. Radek Lakomý
Staniční sestra: Kamila Kalousová

Oddělení klinické onkologie D: tel.: 543 135 210
Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Tomášek
Staniční sestra: Marie Žáčková

  Ambulance

Ambulance KKOP: tel.: 543 136 306
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc.
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová
Ordinační doba je od 7:00 hodin

Stacionář MOU: tel.: 543 136 304
Vedoucí lékař: MUDr. Markéta Palácová
Staniční sestra: Eva Vykoukalová
Ordinační doba je od 7:00 hodin

  detašované pracoviště

Stacionář detašované pracoviště: tel.: 543 135 307
detašované pracoviště FNuSA
Vedoucí lékař: MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. náměstek pro léčebně preventivní péči kiss@mou.cz 543134102
Staniční sestra: Eva Vykoukalová Eva Vykoukalová Eva Vykoukalová vykoukalova@mou.cz 543136304
Ordinační doba je od 7:00 hodin

Ambulance podpůrné a paliativní onkologie: tel.: 543 136 209
Vedoucí lékař: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. oslama@mou.cz 543136211
Všeobecná sestra: Magda Audyová, DiS. Magda Audyová, DiS. Magda Audyová, DiS. magda.audyova@mou.cz 543136209
Ordinační doba je od 8:00 hodin

pro více informací klikněte ZDE.

Vedení pracoviště

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

přednosta kliniky

 • E-mail:
 • Telefon: 543136800
 • Telefon: 543132450

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

zástupce přednosty pro LPP

 • E-mail:
 • Telefon: 543134000
 • Telefon: 543132450

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

zástupce přednosty pro LPP

 • E-mail:
 • Telefon: 543134102
 • Telefon: 543135225
 • Telefon: 543134113

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

zástupce přednosty pro školství

 • E-mail:
 • Telefon: 543136211
 • Telefon: 543136804

Tatiana Ciprová

vrchní sestra kliniky

 • E-mail:
 • Telefon: 543136801

Zaměstnanci

MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543135303
 • Telefon: 543136161

MUDr. Lenka Baldíková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136802
 • Telefon: 543132450

MUDr. Beatric Bencsiková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136108
 • Telefon: 543136814

MUDr. Ondřej Bílek

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543132219
 • Telefon: 543132203

Tatiana Ciprová

vrchní sestra kliniky

 • E-mail:
 • Telefon: 543136801

Eva Čechmanová

sekretariát kliniky

 • E-mail:
 • Telefon: 543132450

MUDr. Helena Čoupková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136308

MUDr. Barbora Dobiašová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543132450

Zita Drápalová

ošetřovatelka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136805

MUDr. Romana Emmerová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543134005

MUDr. Peter Grell, Ph.D.

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136807
 • Telefon: 543136805

MUDr. Jana Halámková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136108
 • Telefon: 543132450

MUDr. Miloš Holánek

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543134002
 • Telefon: 543134003

MUDr. Andrea Jurečková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543135277
 • Telefon: 543135210

MUDr. Petr Karásek

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136109
 • Telefon: 543136811
 • Telefon: 543132450

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

zástupce přednosty pro LPP

 • E-mail:
 • Telefon: 543134102
 • Telefon: 543135225
 • Telefon: 543134113

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136113
 • Telefon: 543136803

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136112
 • Telefon: 543136803

MUDr. Jana Králová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543135289
 • Telefon: 543132450

MUDr. Marta Krásenská

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136111
 • Telefon: 543136132

MUDr. Lenka Kristková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543134003
 • Telefon: 543134005

MUDr. Lenka Kurillová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543132450

MUDr. Dagmar Macková, CSc.

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136110
 • Telefon: 543136212

MUDr. Jiří Navrátil

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543132216
 • Telefon: 543132203

MUDr. Radim Němeček

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136808
 • Telefon: 543136806

MUDr. Vladislava Novosadová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543135289
 • Telefon: 543135287
 • Telefon: 543135803

MUDr. Radka Obermannová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136815
 • Telefon: 543136805

MUDr. Anna Ondračková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136161
 • Telefon: 543132450

MUDr. Markéta Palácová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136132
 • Telefon: 543136812

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

zástupce přednosty pro LPP

 • E-mail:
 • Telefon: 543134000
 • Telefon: 543132450

MUDr. Ján Podhorec

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543134005
 • Telefon: 543134003

MUDr. Lukáš Pochop

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543135255
 • Telefon: 543135210

MUDr. Tomáš Pokrivčák

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543132217
 • Telefon: 543132203

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543132216
 • Telefon: 543132203

MUDr. Kristína Rumanová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136850
 • Telefon: 543136805

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

zástupce přednosty pro školství

 • E-mail:
 • Telefon: 543136211
 • Telefon: 543136804

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136902
 • Telefon: 543134231

MUDr. Jiří Šedo

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136807
 • Telefon: 543136805

MUDr. Lucia Šikulíncová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543132450

MUDr. Stanislav Špelda

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136111
 • Telefon: 543136803

MUDr. Jiří Tomášek

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543135210
 • Telefon: 543135225

MUDr. Štěpán Tuček

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543135277
 • Telefon: 543135210

MUDr. Helena Tušková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543132217
 • Telefon: 543132203

MUDr. Michaela Všianská

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136850
 • Telefon: 543136805

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

přednosta kliniky

 • E-mail:
 • Telefon: 543136800
 • Telefon: 543132450

MUDr. Mária Zvaríková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543134008
 • Telefon: 543134003
 

Další informace

Odborné týmy:

 • Nádory prsu - vedoucí: prim. MUDr. Katarina Petráková, Ph.D.
 • Nádory zažívacího traktu - vedoucí: MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
 • Obecná onkologie - vedoucí: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Odborné komise:

 • Komise digestivní onkologie - Čtvrtek 14:00 hodin
 • Mammární komise - Úterý 13:00 hodin, Pátek 13:00 hodin
 • Melanomová komise - Středa 13:30 hodin

Ke stažení

Galerie

Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
 
Poslední úprava: 15. dubna 2014 8:15. Za správnost obsahu odpovídá MUDr. Petr Karásek.
Jméno MUDr. Petr Karásek
E-mail karasek@mou.cz
Telefon 543136109
Další informace lékař (KKOP)
*
*
*
 
 

Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

*
*
*
*
* Ochrana proti robotům

Odkazy pro zaměstnance MOÚ