KLINIKA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE (KKOP)

Klinika komplexní onkologické péče (KKOP) je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se léčbou zhoubných nádorů solidních orgánů, a to hlavně nádorů prsu, zažívacího traktu, nádorů urogenitálních, mozkových a maligních melanomů.

Pacientům nabízí komplexní diagnostiku zhoubných nádorových onemocnění včetně nejmodernějšího přístrojového vybavení, a kromě standardních léčebných postupů, v souladu s mezinárodními doporučeními, i léčbu v rámci klinických studií, která není běžně dostupná.

více »

K moderním léčebným metodám nádorových onemocnění patří cílená protinádorová léčba, která se v České republice podává jen v určitých onkologických centrech. Klinika je takovým centrem pro léčbu všech dosud dostupných specifických protinádorových léků: patří mezi ně Herceptin - monoklonální protilátka, která je účinná u pacientek s metastatickým karcinomem prsu, u kterých byla prokázána cílová struktura, Glivec - jako inhibitor přenosu signálů v nádorových buňkách, který je účinný u speciální skupiny nádorů zažívacího traktu (tzv. GIST), Avastin - inhibitor angiogeneze, kterého lze použít v léčbě pokročilého zhoubného nádoru zažívacího traktu v  kombinaci s chemoterapií, stejně jako Erbitux – inhibitor růstového receptoru nádorových buněk.

 • Rychlá volba:
 

Kde najdete naše pracoviště

Odborné ambulance - recepce, chemostacionář - Švejdův pavilon 2. patro
Odběry krve - Švejdův pavilon 3. patro (pondělí až pátek od 6:30 - 15:30)
Lůžkové oddělení A a vedeni kliniky - Švejdův pavilon 4. patro
Lůžkové oddělení B a C  - Masarykův pavilon - přízemí
Lůžkové oddělení D - Bakešův pavilon 1. patro
Detašované pracoviště FN u Svaté Anny - chemostacionář - Hanzenova budova (v přízemí)

Mamární ambulance A1 - Švejdův pavilon 2. patro
Ambulance preventivní onkologie 1 a 2 - Bakešův pavilon
Obecná ambulance A2 - Švejdův pavilon 2. patro
Mamární ambulance A3 - Švejdův pavilon 2. patro
Uroonkologická ambulance A4 - Švejdův pavilon 2. patro
Digestivní ambulance A5 - Švejdův pavilon 2. patro
Mamární ambulance A6 - Švejdův pavilon 2. patro
Konziliární ambulance A7 - Švejdův pavilon 2. patro
Ambulance A8 - Švejdův pavilon 2. patro
Ambulance A9 - Švejdův pavilon 2. patro
Ambulance A10 - Švejdův pavilon 2. patro
Ambulance A11 - Švejdův pavilon 2. patro
Ambulance podpůrné a paliativní onkologie - Švejdův pavilon 1. patro
Ambulance - FNuSA - detašované pracoviště - FN u Svaté Anny - Hanzenova budova (v přízemí)
 
 
 

Ordinační doba

Mamární ambulance A1

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00 - 15:30

7:30 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. lékařka petrakova@mou.cz 543134000

MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková bencsikova@mou.cz 543136108

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. lékařka petrakova@mou.cz 543134000

MUDr. Radka Obermannová MUDr. Radka Obermannová MUDr. Radka Obermannová obermannova@mou.cz 543136815

MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková bencsikova@mou.cz 543136108


 

Ambulance preventivní onkologie 1 a 2

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

MUDr. Vladislava Novosadová MUDr. Vladislava Novosadová MUDr. Vladislava Novosadová novosadova@mou.cz 543135289

MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková alena.valickova@mou.cz 543135288

MUDr. Vladislava Novosadová MUDr. Vladislava Novosadová MUDr. Vladislava Novosadová novosadova@mou.cz 543135289

MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková alena.valickova@mou.cz 543135288

MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková alena.valickova@mou.cz 543135288

MUDr. Jana Králová MUDr. Jana Králová MUDr. Jana Králová jkralova@mou.cz 543135289

MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková alena.valickova@mou.cz 543135288

MUDr. Jana Halámková MUDr. Jana Halámková MUDr. Jana Halámková jana.halamkova@mou.cz 543136108

MUDr. Božena Augustinová, CSc. MUDr. Božena Augustinová, CSc. MUDr. Božena Augustinová, CSc. Bozena.Augustinova@mou.cz 543135288

MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková MUDr. Alena Valíčková alena.valickova@mou.cz 543135288

 

 

Obecná ambulance A2

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

7:30 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek lékař (KKOP) karasek@mou.cz 543136109

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. lakomy@mou.cz 543132203

MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek lékař (KKOP) karasek@mou.cz 543136109

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. lékař (KKOP) poprach@mou.cz 543132216

MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek lékař (KKOP) karasek@mou.cz 543136109

MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek lékař (KKOP) karasek@mou.cz 543136109

 

Mamární ambulance A3

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

7:30 - 15:30

8:00 - 12:00

MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110

MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110

MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110

MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110

MUDr. Jiří Novák MUDr. Jiří Novák MUDr. Jiří Novák lékař novak@mou.cz 543136908

 

Uroonkologická ambulance A4

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

7:30 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

MUDr. Marta Krásenská MUDr. Marta Krásenská MUDr. Marta Krásenská krasenska@mou.cz 543136111

MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda lékař (KKOP) spelda@mou.cz 543136111

MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda lékař (KKOP) spelda@mou.cz 543136111

MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda lékař (KKOP) spelda@mou.cz 543136111

MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda MUDr. Stanislav Špelda lékař (KKOP) spelda@mou.cz 543136111

 

Digestivní ambulance A5

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtrvtek

Pátek

8:00 - 15:30

7:30 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková bencsikova@mou.cz 543136108

MUDr. Štěpán Tuček MUDr. Štěpán Tuček MUDr. Štěpán Tuček lékař (KKOP) tucek@mou.cz 543135277

 

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. lékařka (KKOP) kocakova@mou.cz 543136112

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. lékařka (KKOP) kocakova@mou.cz 543136112

MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková bencsikova@mou.cz 543136108

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. lékařka (KKOP) kocakova@mou.cz 543136112

 

Mamární ambulance A6

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

MUDr. Markéta Palácová MUDr. Markéta Palácová MUDr. Markéta Palácová palacova@mou.cz 543136132

MUDr. Marta Krásenská MUDr. Marta Krásenská MUDr. Marta Krásenská krasenska@mou.cz 543136111

MUDr. Mária Zvaríková MUDr. Mária Zvaríková MUDr. Mária Zvaríková zvarikova@mou.cz 543134008

MUDr. Markéta Palácová MUDr. Markéta Palácová MUDr. Markéta Palácová palacova@mou.cz 543136132

MUDr. Marta Krásenská MUDr. Marta Krásenská MUDr. Marta Krásenská krasenska@mou.cz 543136111

 

Konziliární ambulance A7

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 12:30

8:00 - 12:30

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. lakomy@mou.cz 543132203

MUDr. Radka Obermannová MUDr. Radka Obermannová MUDr. Radka Obermannová obermannova@mou.cz 543136815

MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek MUDr. Petr Karásek lékař (KKOP) karasek@mou.cz 543136109

MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková MUDr. Beatric Bencsiková bencsikova@mou.cz 543136108

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. lékařka (KKOP) kocakova@mou.cz 543136112

MUDr. Markéta Palácová MUDr. Markéta Palácová MUDr. Markéta Palácová palacova@mou.cz 543136132

 

Ambulance A8

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

7:30 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. lékař (KKOP) kocak@mou.cz 543136113

MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková baldikova@mou.cz 543136802

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. lékař (KKOP) kocak@mou.cz 543136113

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. lékař (KKOP) kocak@mou.cz 543136113

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. lékař (KKOP) kocak@mou.cz 543136113

 

Ambulance A9

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

13:30 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 12:30

8:00 - 15:30

MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková baldikova@mou.cz 543136802

MUDr. Miloš Holánek MUDr. Miloš Holánek MUDr. Miloš Holánek lékař (KKOP) holanek@mou.cz 543134002

MUDr. Radim Němeček MUDr. Radim Němeček MUDr. Radim Němeček nemecek@mou.cz 543136808

MUDr. Jana Halámková MUDr. Jana Halámková MUDr. Jana Halámková jana.halamkova@mou.cz 543136108

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. vyzula@mou.cz 543136800

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. msvoboda@mou.cz 543136902

 

Ambulance A10

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7:30 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

7:30 - 15:30

8:00 - 15:30

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. tomasek@mou.cz 543135210

MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. náměstek pro léčebně preventivní péči kiss@mou.cz 543134102

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. tomasek@mou.cz 543135210

MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. náměstek pro léčebně preventivní péči kiss@mou.cz 543134102

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. tomasek@mou.cz 543135210

 

Ambulance A11

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7:30 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková coupkova@mou.cz 543136308

MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková coupkova@mou.cz 543136308

MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková coupkova@mou.cz 543136308

MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková baldikova@mou.cz 543136802

MUDr. Andrea Jurečková MUDr. Andrea Jurečková MUDr. Andrea Jurečková jureckova@mou.cz 543135277

MUDr. Michaela Všianská MUDr. Michaela Všianská MUDr. Michaela Všianská vsianska@mou.cz 543136850

 

Ambulance podpůrné a paliativní onkologie

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. oslama@mou.cz 543136211

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. oslama@mou.cz 543136211

MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková baldikova@mou.cz 543136802

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. oslama@mou.cz 543136211

MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková baldikova@mou.cz 543136802

 

Ambulance - FNuSA - detašované pracoviště

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

8:00 - 15:30

MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. dadamkova@mou.cz 543135303

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. msvoboda@mou.cz 543136902

MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D. dadamkova@mou.cz 543135303

MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková MUDr. Helena Čoupková coupkova@mou.cz 543136308

MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková MUDr. Lenka Baldíková baldikova@mou.cz 543136802

 

Kontaktní informace

  Sekretariát kliniky

Eva Čechmanová, tel.: 543 132 450, fax: 543 132 455, e-mail: cechmanova@mou.cz

  Lůžková oddělení

Oddělení klinické onkologie A: tel.: 543 136 805
Vedoucí lékař: MUDr. Radka Obermannová
Staniční sestra: Jana Křenková

Oddělení klinické onkologie B: tel.: 543 134 003
Vedoucí lékař: MUDr. Mária Zvaríková
Staniční sestra: Libuše Hašková

Oddělení klinické onkologie C: tel.: 543 132 203
Vedoucí lékař: MUDr. Radek Lakomý
Staniční sestra: Kamila Kalousová

Oddělení klinické onkologie D: tel.: 543 135 210
Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Tomášek
Staniční sestra: Marie Žáčková

  detašované pracoviště

Stacionář detašované pracoviště: tel.: 543 135 307
detašované pracoviště FNuSA
Vedoucí lékař: MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. náměstek pro léčebně preventivní péči kiss@mou.cz 543134102
Staniční sestra: Eva Vykoukalová Eva Vykoukalová Eva Vykoukalová vykoukalova@mou.cz 543136304
Ordinační doba je od 7:00 hodin

Ambulance

Mamární ambulance A1
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
PO, ST, ČT, PÁ 8:00 - 15:30, ÚT 7:30 - 15:30
» více informací o ambulanci

Ambulance preventivní onkologie 1 a 2
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
Po - Pá: 8:00-15:30
» více informací o ambulanci

Obecná ambulance A2
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
PO, ÚT, ČT, PÁ 8:00 - 15:30, ST 7:30 - 15:30
» více informací o ambulanci

Mamární ambulance A3
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
PO, ÚT, ST 8:00 - 15:30, ČT 7:30 - 15:30, PÁ 8:00 - 12:00
» více informací o ambulanci

Uroonkologická ambulance A4
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
PO, ÚT, ČT, PÁ 8:00-15:30, ST 7:30-15:30
» více informací o ambulanci

Digestivní ambulance A5
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
PO, ST, ČT, PÁ 8:00-15:30, ÚT 7:30-15:30
» více informací o ambulanci

Mamární ambulance A6
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
PO 8:00-15:30, ÚT 8:00-15:30, ST 8:00-15:30, ČT 8:00-15:30, PÁ 8:00-15:30
» více informací o ambulanci

Konziliární ambulance A7
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
PO 8:00-15:30, ÚT 8:00-15:30, ST 8:00-15:30, ČT 8:00-12:30, PÁ 8:00-12:30
» více informací o ambulanci

Ambulance A8
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
PO 8:00-15:30, ÚT 8:00-15:30, ST 7:30-15:30, ČT 8:00-15:30, PÁ 8:00-15:30
» více informací o ambulanci

Ambulance A9
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
PO 13:30-15:30, ÚT 8:00-15:30, ST 8:00-15:30, ČT 8:00-12:30, PÁ 8:00-15:30
» více informací o ambulanci

Ambulance A10
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
PO 7:30-15:30, ÚT 8:00-15:30, ST 8:00-15:30, ČT 7:30-15:30, PÁ 8:00-15:30
» více informací o ambulanci

Ambulance A11
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
PO 7:30-15:30, ÚT 8:00-15:30, ST 8:00-15:30, ČT 8:00-15:30, PÁ 8:00-15:30
» více informací o ambulanci

Ambulance podpůrné a paliativní onkologie
Vedoucí lékař: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. oslama@mou.cz 543136211
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
PO 8:00-15:30, ÚT 8:00-15:30, ST 8:00-15:30, ČT 8:00-15:30, PÁ 8:00-15:30
» více informací o ambulanci

Ambulance - FNuSA - detašované pracoviště
Vedoucí lékař: MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. MUDr. Dagmar Macková, CSc. lékařka mackova@mou.cz 543136110
Staniční sestra: Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová Zuzana Sýkorová všeobecná sestra (KKOP) zsykorova@mou.cz 543136306
PO 8:00-15:30, ÚT 8:00-15:30, ST 8:00-15:30, ČT 8:00-15:30, PÁ 8:00-15:30
» více informací o ambulanci

Vedení pracoviště

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

přednosta kliniky

 • E-mail:
 • Telefon: 543136800
 • Telefon: 543132450

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

zástupce přednosty pro LPP

 • E-mail:
 • Telefon: 543134000
 • Telefon: 543132450

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

zástupce přednosty pro LPP

 • E-mail:
 • Telefon: 543134102
 • Telefon: 543135225
 • Telefon: 543134113

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

zástupce přednosty pro školství

 • E-mail:
 • Telefon: 543136211
 • Telefon: 543136804

Tatiana Ciprová

vrchní sestra kliniky

 • E-mail:
 • Telefon: 543136801

Zaměstnanci

MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543135303
 • Telefon: 543136161

MUDr. Lenka Baldíková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136802
 • Telefon: 543132450

MUDr. Beatric Bencsiková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136108
 • Telefon: 543136814

MUDr. Ondřej Bílek

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543132219
 • Telefon: 543132203

MUDr. Lucia Bohovicová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543132450

Tatiana Ciprová

vrchní sestra kliniky

 • E-mail:
 • Telefon: 543136801

Eva Čechmanová

sekretariát kliniky

 • E-mail:
 • Telefon: 543132450

MUDr. Helena Čoupková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136308

MUDr. Barbora Dobiašová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543132450

MUDr. Romana Emmerová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543134005

MUDr. Peter Grell, Ph.D.

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136807
 • Telefon: 543136805

MUDr. Jana Halámková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136108
 • Telefon: 543132450

MUDr. Miloš Holánek

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543134002
 • Telefon: 543134003

MUDr. Andrea Jurečková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543135277
 • Telefon: 543135210

MUDr. Petr Karásek

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136109
 • Telefon: 543136811
 • Telefon: 543132450

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

zástupce přednosty pro LPP

 • E-mail:
 • Telefon: 543134102
 • Telefon: 543135225
 • Telefon: 543134113

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136113
 • Telefon: 543136803

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136112
 • Telefon: 543136803

MUDr. Jana Králová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543135289
 • Telefon: 543132450

MUDr. Marta Krásenská

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136111
 • Telefon: 543136132

MUDr. Lenka Kristková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543134003
 • Telefon: 543134005

MUDr. Lenka Kurillová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543132450

MUDr. Dagmar Macková, CSc.

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136110
 • Telefon: 543136212

MUDr. Jiří Navrátil

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543132216
 • Telefon: 543132203

MUDr. Radim Němeček

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136808
 • Telefon: 543136806

MUDr. Vladislava Novosadová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543135289
 • Telefon: 543135287
 • Telefon: 543135803

MUDr. Radka Obermannová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136815
 • Telefon: 543136805

MUDr. Anna Ondračková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136161
 • Telefon: 543132450

MUDr. Markéta Palácová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136132
 • Telefon: 543136812

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

zástupce přednosty pro LPP

 • E-mail:
 • Telefon: 543134000
 • Telefon: 543132450

MUDr. Ján Podhorec

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543134005
 • Telefon: 543134003

MUDr. Lukáš Pochop

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543135255
 • Telefon: 543135210

MUDr. Tomáš Pokrivčák

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543132217
 • Telefon: 543132203

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543132216
 • Telefon: 543132203

MUDr. Kristína Rumanová

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136850
 • Telefon: 543136805

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

zástupce přednosty pro školství

 • E-mail:
 • Telefon: 543136211
 • Telefon: 543136804

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136902
 • Telefon: 543134231

MUDr. Jiří Šedo

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136807
 • Telefon: 543136805

MUDr. Stanislav Špelda

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543136111
 • Telefon: 543136803

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543135210
 • Telefon: 543135225

MUDr. Štěpán Tuček

lékař

 • E-mail:
 • Telefon: 543135277
 • Telefon: 543135210

MUDr. Helena Tušková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543132217
 • Telefon: 543132203

MUDr. Michaela Všianská

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543136850
 • Telefon: 543136805

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

přednosta kliniky

 • E-mail:
 • Telefon: 543136800
 • Telefon: 543132450

MUDr. Mária Zvaríková

lékařka

 • E-mail:
 • Telefon: 543134008
 • Telefon: 543134003
 

Další informace

Odborné týmy:

 • Nádory prsu - vedoucí: prim. MUDr. Katarina Petráková, Ph.D.
 • Nádory zažívacího traktu - vedoucí: MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
 • Obecná onkologie - vedoucí: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Odborné komise:

 • Komise digestivní onkologie - Čtvrtek 14:00 hodin
 • Mammární komise - Úterý 13:00 hodin, Pátek 13:00 hodin
 • Melanomová komise - Středa 13:30 hodin

Ke stažení

Galerie

Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
Klinika komplexní onkologické péče
 
Poslední úprava: 14. srpna 2014 0:05. Za správnost obsahu odpovídá MUDr. Petr Karásek.
Jméno MUDr. Petr Karásek
E-mail karasek@mou.cz
Telefon 543136109
Další informace lékař (KKOP)
*
*
*
 
 

Pokud jste na našem novém webu našli chybu, nebo Vám něco chybí, tak nám prosím pomocí tohoto formuláře dejte vědět. Předem Vám děkujeme a po opravě Vám dáme vědět.

*
*
*
*
* Ochrana proti robotům

Odkazy pro zaměstnance MOÚ