Den_03_114

Všeobecná sestra M/Ž - klinické obory - směnný provoz

MOÚ nabízí pracovní místa pro všeobecné sestry do nepřetržitého provozu, zejména v interních a chirurgických oborech a na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení. V ústavu jsou soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby a rehabilitaci. Dlouhodobě ústav patří k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením v České republice jak z hlediska odborníků tak pacientů.

 

Pozice
 • Všeobecná sestra - klinické obory - směnný provoz
Pracoviště
 • MOÚ
   
Požadavky
 • odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry bez odborného dohledu podmínkou
 • specializace v oborech ošetřovatelské péče vítána
 • ochotu, spolehlivost, vstřícnost, zájem o pacienty, samostatnost, spolupráci, odpovědnost
Další informace
 • odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění
 • onkologický příplatek po ukončení adaptačního procesu 7500 Kč
 • příplatek za nepřetržitý provoz ve výši 2500 Kč
 • týdenní pracovní doba 37,5 hod. týdně
 • možnost dalšího rozvoje
 • nástup dle dohody

Dotazník pro uchazeče

Položky označené * jsou povinné.

Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasím s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ, v případě nepřijetí do pracovního poměru, a to pro účely dalšího (i opakovaného) oslovování Masarykovým onkologickým ústavem, v případě nabídky jiných volných míst a účasti v dalších výběrových řízeních.

Plné znění souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Informace k odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv jejich změny oznámím správci, tj. Masarykovu onkologickému ústavu.

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.
 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.