Den_11_LETECKE_006

VŘ: VRCHNÍ SESTRA ODDĚLENÍ GYNEKOLOGICKÉ ONKOLOGIE (OGYN)

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 

VRCHNÍ SESTRA ODDĚLENÍ GYNEKOLOGICKÉ ONKOLOGIE (OGYN)

 

Odborné požadavky:

 • Vzdělání v oboru všeobecná sestra v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských  zdravotnických povolání v platném znění, vysokoškolské vzdělání výhodou.
 • Ukončené specializační vzdělávání.
 • Minimálně 10 let praxe v oboru všeobecná sestra.
 • Zkušenost s vedením týmu výhodou.
 • Pozitivní a proaktivní přístup k práci.
 • Časovou flexibilitu, samostatné rozhodování, spolehlivost.
 • Komunikační a prezentační dovednosti.
 • Otevřenost k novým projektům.
 • Zájem o vzdělávání v oboru.
 • Občanská a morální bezúhonnost.

 

Dále požadujeme:

 • Životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),
 • Výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců).
 • Zdravotní způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

 

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 1. motivační dopis
 2. zpracovaný návrh koncepce fungování oddělení v rozsahu max. 2 stran A4

 

Další informace poskytne: náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky, PhDr. Jana Kocourková, MBA  Kontakt: tel.: 543 134 104, email: [obfuscate_1_|105|98|108|96|104|116|105|104|108|111|96|55|106|108|110|45|90|119].

 

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Předpokládané datum konání VŘ:  13. 12. 2022.

 

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 7. 12. 2022. Přihlášku lze odeslat elektronicky, prostřednictvím Dotazníku pro uchazeče (viz níže). Popř. je možné zaslat přihlášku písemnou formou na adresu: 

Masarykův onkologický ústav

Oddělení personální a mzdové

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

Písemné přihlášky označte: „VŘ Vrchní sestra OGYN".

 

Dotazník pro uchazeče

Položky označené * jsou povinné.

Plné znění souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Informace k odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv jejich změny oznámím správci, tj. Masarykovu onkologickému ústavu.

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.
 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...