Den_11_LETECKE_006

VŘ: Vedoucí Úseku informačních technologií

Masarykův onkologický ústav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa Úseku informačních technologií, který je součástí Oddělení informatiky.

 

Náplň práce:

 • koordinuje komplexní projekty vývoje informačních systémů a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb,
 • stanovuje strategii a koncepci rozvoje informačních technologií v MOÚ,
 • řeší licenční politiku jednotlivých systémů,
 • zpracovává metodické pokyny a směrnice v oblasti informačních technologií,
 • předkládá vedení Oddělení informatiky návrhy na další rozvoj informačních technologií,
 • koncipuje zadání pro výběrová řízení na výpočetní techniku a informační a komunikační systémy, připomínkuje smlouvy týkající se problematiky informačních technologií,
 • jedná s partnery a dodavateli informačních technologií,
 • spolupracuje s uživateli počítačové sítě MOÚ, DPO, manažerem kybernetické bezpečnosti.

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru informatika, případně v jiném příbuzném oboru nebo středoškolské vzdělání, obor informační technologie, kybernetická bezpečnost nebo příbuzné obory (popřípadě lze nahradit dlouhodobou praxí v oboru),
 • organizační a řídící dovednosti,
 • schopnost efektivní komunikace s uživateli,
 • odborný přehled o IT, praxe v oblasti IT minimálně 5 let,
 • praxe v oblasti IT ve zdravotnictví výhodou,
 • praktické zkušenosti s vedením rozsáhlých projektů,
 • komunikační znalost anglického jazyka výhodou,
 • strategické myšlení, spolehlivost, samostatnost, flexibilita.

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • strukturovaný profesní životopis v českém jazyce,
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání (nebude-li doložena ověřená kopie, je uchazeč povinen na vyzvání předložit k nahlédnutí originál dokladu),
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní nebo trestní řízení,
 • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.

Kandidáti, kteří budou vybráni do užšího kola výběrového řízení, budou požádáni o zpracování strukturované „Koncepce řízení Úseku IT“ v nemocnici, která má více než 1000 zaměstnanců (doporučená délka prezentace je stanovena v časovém rozsahu 10 minut.) Tato prezentace bude součástí osobního pohovoru.

Nabízíme:        

 • pracovní úvazek v rozsahu 40 hodin týdně,
 • pružnou pracovní dobu, možnost občasné práce v režimu Home Office,
 • motivující platové podmínky v souladu s příslušnou legislativou (odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění),
 • možnost osobního ohodnocení, odměn, odborného rozvoje,
 • moderní pracovní prostředí a technologie na mezinárodní úrovni,
 • široké spektrum zaměstnaneckých benefitů
 • nástup možný ihned.

Termín pro přihlášení do výběrového řízení je do 21. 6. 2022.

Přihlášku lze odeslat prostřednictvím Kontaktního formuláře. Více informací o dané pozici podá vedoucí Oddělení informatiky Ing. Eva Konečná, 543 135 104, [obfuscate_1_|106|102|109|94|96|109|88|63|102|108|116|37|98|115].

Nezbytnou součástí elektronické formy zaslání je Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení. Popř. písemné přihlášky do výběrového řízení posílejte na adresu:

 • Masarykův onkologický ústav
 • RNDr. Olga Jánská, vedoucí Oddělení personálního a mzdového
 • Žlutý kopec 543/7
 • 656 53 Brno

Dotazník pro uchazeče

Položky označené * jsou povinné.

Plné znění souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Informace k odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv jejich změny oznámím správci, tj. Masarykovu onkologickému ústavu.

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.
 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...