Den_11_LETECKE_006

VŘ: STANIČNÍ SESTRA JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 

STANIČNÍ SESTRA JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE

 

Odborné požadavky:

 • Vzdělání v oboru všeobecná sestra v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských  zdravotnických povolání v platném znění, vysokoškolské vzdělání výhodou.
 • Ukončené specializační vzdělávání v oboru všeobecná sestra -  intenzivní péče.
 • Minimálně 10 let praxe v oboru všeobecná sestra, z toho minimálně 5 let praxe na JIP.
 • Praxe v onkologii vítána.
 • Osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení pracovního týmu.
 • Zkušenost s vedením týmu výhodou.
 • Pozitivní a proaktivní přístup k práci.
 • Časová flexibilita, samostatné rozhodování, spolehlivost.
 • Organizační, komunikační a prezentační dovednosti.
 • Otevřenost k novým projektům.
 • Zájem o vzdělávání v oboru.
 • Občanská a morální bezúhonnost.

 

Dále požadujeme:

 • Životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),
 • Výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců).
 • Zdravotní způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

 

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 1. motivační dopis
 2. zpracovaný návrh koncepce fungování oddělení v rozsahu max. 2 stran A4

 

Další informace poskytne: náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky, PhDr. Jana Kocourková, MBA  Kontakt: tel.: 543 134 104, email: [obfuscate_1_|105|98|106|98|111|116|105|102|110|118|96|55|104|110|117|45|90|117].

 

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Předpokládané datum konání VŘ: červen 2023.

 

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 31. 5. 2023. Přihlášku lze odeslat elektronicky, prostřednictvím Dotazníku pro uchazeče (viz níže). Popř. je možné zaslat přihlášku písemnou formou na adresu: 

Masarykův onkologický ústav

Oddělení personální a mzdové

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

Písemné přihlášky označte: „VŘ Staniční sestra JIP".

 

Dotazník pro uchazeče

Položky označené * jsou povinné.

Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasím s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ, v případě nepřijetí do pracovního poměru, a to pro účely dalšího (i opakovaného) oslovování Masarykovým onkologickým ústavem, v případě nabídky jiných volných míst a účasti v dalších výběrových řízeních.

Plné znění souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Informace k odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů v Databázi uchazečů o zaměstnání v MOÚ
 

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji, že veškeré moje poskytnuté osobní údaje jsou přesné, úplné a že jakékoliv jejich změny oznámím správci, tj. Masarykovu onkologickému ústavu.

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, smí Masarykův onkologický ústav vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Krom identifikačních a kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání jsou pro Masarykův onkologický ústav relevantní informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání.
 

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v MOÚ

Co vás může zajímat dál?

Bezplatná nádorová telefonní linka

Po–Pá od 8:00 do 15:00 hodin

(+420)800 222 322

Loading...

Upozornění

Pozor, v souvislosti s uzavřením spodních parkovišť (nad vodojemy) dochází od 1.6.2023 k velkým změnám v parkování v okolí MOÚ. Nově jsou zřízeny zóny pro možnost rychlého vystoupení a nastoupení chodících pacientů (tzv. Kiss+Ride), kde však nelze auto nechat stát. Dále jsme zavedli zóny pro vystoupení a nastoupení pacientů potřebujících transportní sedačku nebo lůžko.

Další informace, včetně mapy, naleznete zde.